Luterilaiselle kirkolle uusi arkkipiispa

Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle on torstaina 11.3.2010 valittu uusi arkkipiispa. Uudeksi arkkipiispaksi valittiin Turun piispa Kari Mäkinen.

Kari Mäkinen (c) evl.fi

Mäkinen sai klo 13 alkaneessa äänestyksessä taakseen 593 valitsijaa. Vastaehdokkaan, teologian tohtori Miikka Ruokasen saama äänimäärä oli 582.

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa, jolloin nykyinen arkkipiispa Jukka Paarma jää eläkkeelle.

Ensimmäisellä äänestyskierroksella 18.2. Mäkinen sai 393 ääntä ja Ruokanen 285 ääntä.

Arkkipiispan vaalissa äänioikeus on Turun arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä hiippakuntavaltuuston ja seurakuntien maallikkovalitsijoilla. Lisäksi äänivaltaisia ovat kirkolliskokoukseen valitut pappis- ja maallikkoedustajat sekä muiden hiippakuntien hiippakuntavaltuustojen ja tuomiokapitulien jäsenet. Maallikkovalitsijoiden määrä on laskettu seurakunnittain seurakuntien väkiluvun perusteella. Valitsijoita on yhteensä 1224.

KATT/KT