Maailman lähetyspäivä (su 24.10.2010)

”Kirkollisen yhteyden rakentaminen on avain lähetystyöhön.”

Maailman lähetyspäivää vietetään tänä vuonna 24. lokakuuta jokaisessa katolisessa seurakunnassa ympäri maailmaa. Meitä rohkaistaan laajentamaan näköpiiriämme, kuulummehan yleismaailmalliseen kirkkoon, yhteisöön, jossa kaikista kansoista tulevat ihmiset työskentelevät yhdessä. Tämä yhteisö ei saa olla ainoastaan teoreettinen. Sen pitää olla todellinen ja elävä. Kaikkien maailman eri kolkissa asuvien uskonsisariemme ja -veljiemme tilanteen tulisi olla lähellä sydäntämme. Siksi meitä rohkaistaan muistamaan myös kaikkialla maailmassa toimivia lukuisia lähetystyöntekijöitä ja niitä yhteisöjä, joissa he työskentelevät. Niinpä keräämmekin silloin kolehdin erityisesti lähetystyölle. Meidän rukouksemme ja lahjoituksemme auttavat tukemaan kirkkoja, sairaaloita, kouluja ja kutsumuksia maissa, joissa kirkko on uusi, vastaperustettu tai köyhä. Se on tilaisuutemme osoittaa rakkautta ja solidaarisuutta veljiämme ja sisariamme kohtaan, jotka jakavat kanssamme saman uskon. ”Kirkollisen yhteyden rakentaminen on avain lähetystyöhön”, näin kiteyttää paavimme Benedictus tämän vuoden lähetyspäivän viestin.

Pari vuotta sitten Uskonopin kongregaation julkaisema ”Opillinen selvitys tietyistä evankeliointiin liittyvistä näkökohdista” (3.12.2007) korosti evankelioinnin kiireellisyyttä ja universaalisuutta. Kirkko korotti äänensä evankelioinnin nykytilanteessa vallitsevaa relativismin asennetta vastaan (OS 5). Selvityksessä todettiin, että kirkolla on todellinen velvollisuus julistaa evankeliumia muuttumattomana kaikille ihmisille, sekä omille jäsenilleen että vieraille kansoille. Tämä ”missio ad intra tai ad gentes” pyrkii auttamaan lähimmäisiä elämään Kristuksen evankeliumin hengessä juuri siinä, missä he ovat. Ilosanoman julistaminen vastaa ihmisen sisäiseen totuuden ja onnellisuuden kaipaukseen. Siksi meidän ei tule pelätä totuuden tunnustamista, totuuden julistamista ja totuudessa elämistä, sillä tiedämme, että totuus on Jumalasta ja vain häneltä me saamme rauhan (OS 7).

Tämän vuoden kesäkuun lopussa paavi Benedictus ilmoitti uuden paavillisen neuvoston perustamisesta uutta evankeliointia varten, ikään kuin edellä mainitun Uskonopin kongregaation julkaiseman opillisen selvityksen toiminnalliseksi jatko-osaksi. Paavin mukaan uudella neuvostolla on oleva “tärkeä tehtävä edistää uutta evankeliointia maissa, joissa uskon ensimmäinen julistaminen on jo kuultu ja vanhana aikana perustetut kirkot ovat läsnä mutta joissa eletään yhteiskunnan kasvavan sekularisoitumisen ja tietynlaisen ‘Jumalan tuntemisen hämärtymisen’ aikaa”. (Fides 08/2010) Tästä syystä on viime aikoina paljon puhuttu tiettyjen maallistuneitten kansojen ja maanosien uudelleen evankelioimisesta, historiallisesti kristillisillä alueilla voimistuneen maallistumiskehityksen kääntämisestä. Heitä pyritään saamaan takaisin kirkkoon. Näin lähetystyö on myös yhteiskunnan kehittämistä evankeliumin valossa ja kulttuurin uudelleen kristillistämistä. Kauas lähteminen ei siis ole ainoa tapa tehdä lähetystyötä.

Lähetyspäivän viestissä paavi Benedictus korostaa, että lähetystyö on olennainen osa kirkon elämää (Ad gentes, 2). Kirkko vastaanottaa Sanan ja rohkaisee meitä viemään sitä toisille ihmisille. Evankeliumia on siis julistettava kaikille luoduille, alkaen omasta lähiympäristöstä.

Maailmanlaajuista lähetystyötä johtaa Kansojen evankelioimisen kongregaatio (ent. Pro propaganda Fide, per. 1622) Rooman kuuriassa. Sen yhtey-dessä toimii neljä paavillista lähetysseuraa, jotka huolehtivat lähetystyön rahoituksesta ja koulutuksesta sekä innostavat lähetystyöhön. Uskon levittämisen yhdistys (Association for the Propagation of the Faith) on yksi niistä, jonka kanssa Pohjoismaiden paikalliskirkot tekevät yhteistyötä ja jota Pohjoismaissa kutsutaan nimellä MISSIO. Tämä vastaa maailman lähetyspäivän järjestelyistä ja antaa uusille, vastaperustetuille tai köyhille hiippakunnille välttämätöntä tukea niiden ponnistellessa kohti omavaraisuutta. Tänä vuonna Pohjoismaiden MISSIO on valinnut tukensa kohteeksi mm. Intiassa, Zambiassa ja Etelä-Afrikassa olevat paikalliset kirkot. Pyydämme teidän rukouksianne ja avustustanne.

MISSIO toimii paikallisten piispojen, kirkkojen ja lähetystyön kohteena olevien seurakuntien kautta. Näin varmistetaan se, että varat jaetaan oikeudenmukaisesti niitä tarvitseville.

Kolehti kerätään 24. lokakuuta kaikissa messuissa Kirkon lähetystyön hyväksi.

MUUT AVUSTUKSET SUORAAN PIISPAN KANSLIAN LÄHETYSAVUSTUSTILILLE:

NORDEA 221938-868

Lähetystyöasioiden hoitaja

Nguyen Toan Tri