Maailman perhetapaaminen Milanossa 30.5.-2.6.2012, mahdollisuus saada ane rukoilemalla perheiden puolesta

Seitsemäs Maailman perhetapaaminen järjestetään Milanossa 30.5.-2.6, aiheena ”Perhe, työ ja juhla”. Tämän kansainvälisen katolisen perhetapahtuman yhteydessä on mahdollista saada täydellinen ane. Sen voivat saada sekä tapahtumaan osallistuvat että ne, jotka kaikkialla maailmassa liittyvät siihen hengellisellä tavalla.

Apostolisen katumusoikeusistuimen 17.5.2012 päivätty dekreetti toteaa:
”Jotta uskovat voisivat hengellisesti valmistautua tähän tapahtumaan osallistumiseen parhaalla mahdollisella tavalla, Hänen Pyhyytensä Benedictus XVI myöntää heille aneen lahjan sillä ehdolla, että seuraavia vaatimuksia noudatetaan, jotta he todellisella katumuksella ja rakkauden innoittamina omistautuvat perheen pyhittämiseen Pyhän Perheen, Jeesuksen, Marian ja Joosefin, esimerkkiä seuraten.”

Täydellisen aneen voivat tavallisilla ehdoilla saada ne uskovat, ”jotka täydellisesti synnistä irrottautuneina hartaasti osallistuvat johonkin Maailman perhetapaamisen tilaisuuteen, mukaan lukien sen juhlalliseen päätöstilaisuuteen.” Aneen saamisen yleiset ehdot ovat sakramentaalinen rippi, kommuunion vastaanottaminen ja rukous paavin tarkoitusten puolesta.

Täydellisen aneen voivat samoilla yleisillä ehdoilla saada myös ne uskovat, joiden ei ole mahdollista osallistua itse tapahtumaan, ”jos he hengellisesti yhteydessä Milanoon kokoontuneiden uskovien kanssa rukoilevat perheessään Isä meidän -rukouksen, uskontunnustuksen ja muita hartaita rukouksia Jumalalliselle laupeudelle edellä mainittujen tarkoitusten puolesta” erityisesti kun paavin puheita Milanosta välitetään tv:n tai radion kautta.

Osittaisen aneen voivat 30. toukokuuta – 2. kesäkuuta välisenä aikana saada uskovat joka kerran, kun he katuvalla sydämellä rukoilevat perheiden puolesta.

KATT/VIS

Lisätietoa Maailman perhetapaamisesta löytyy osoitteesta http://www.family2012.com/

  • Lisätietoa aneista