Messun lukukappaleet 2.12.2018 alkavalle viikolle

2.12.2018 Adventin 1. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Jer. 33:14-16)

Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso.

Luemme profeetta Jeremian kirjasta.

”Aika tulee”, sanoo Herra, ”jolloin minä täytän Israelin ja Juudan heimoille antamani lupauksen. Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Niinä päivinä Juuda saa avun, ja Jerusalem elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: ’Herra on meidän vanhurskautemme’.”
Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 25:4-5ab, 8-9, 10+14. – 1)

Kertosäe: Sinun puoleesi, Herra, minä kohotan sieluni.

Herra, osoita minulle tiesi,
opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Kertosäe

Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden,
hän opettaa köyhille tiensä. Kertosäe

Kaikki Herran tiet ovat armo ja totuus
niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.
Herra ilmoittaa suunnitelmansa niille, jotka häntä pelkäävät,
ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa. Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Tess. 3:12-4:2)

Herra vahvistakoon teidän sydämenne Kristuksen tullessa.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille.

Veljet, lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan ‒ niin kuin mekin rakastamme teitä – ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa.

Sitten vielä, veljet! Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen, ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Ps. 85:8)

Halleluja. Halleluja.
Herra, osoita meille laupeutesi, pelasta meidät!
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 21:25-28, 34-36)

Teidän vapautuksenne on lähellä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.

Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.”
Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

 

3.12.2018 ma pyhä Francisco Xavier, pappi, muistopäivä

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 2:1-5)

Herra kokoaa kaikki kansat Jumalan valtakunnan ikuiseen rauhaan.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sana Juudasta ja Jerusalemista. Jesajan, Amosin pojan, näky.

Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön! Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Siionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.”

Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja.
Jaakobin lapset, tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa!

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 122:1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9. – vrt. 1)

Kertosäe: Me lähdemme iloiten Herran huoneeseen.

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan:
Me lähdemme Herran huoneeseen!
Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem. Kertosäe


Jerusalem, olet kaupunkimme,
tänne kansamme kokoontuu,
tänne vaeltavat heimomme, Herran heimot. Kertosäe


Täällä, niin kuin on säädetty,
Israel kiittää Herran nimeä.
Täällä jaetaan oikeutta
Daavidin suvun istuimilla. Kertosäe

Pyytäkää siis rauhaa Jerusalemille,
menestystä niille, jotka rakastavat sinua.
Vallitkoon rauha muureillasi
ja hyvinvointi linnoissasi. Kertosäe

Veljieni ja ystävieni tähden
toivotan sinulle rauhaa.
Herran, Jumalamme, huoneen tähden
rukoilen sinulle menestystä. Kertosäe

Halleluja (vrt. Ps. 80:4)

Halleluja. Halleluja.
Tule vapauttamaan meidät, Herra, meidän Jumalamme;
anna meidän nähdä kasvosi, niin me pelastumme.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 8:5-11)

Niin idästä kuin lännestä tulee monia taivasten valtakuntaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen: ”Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa.” Jeesus sanoi: ”Minä tulen ja parannan hänet.” Mutta sadanpäällikkö vastasi: ”Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.”

Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: ”Totisesti: näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

4.12.2018 ti adventin messu tai pyhä Johannes Damaskolainen, pappi ja kirkonopettaja

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 11:1-10)

Hänen ylleen laskeutuu Herran henki.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on Herran pelko. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan.

Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella, yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut, ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä, vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan.

Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 7-8, 12-13, 17. – vrt. 7)

Kertosäe: Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus ikuisesti.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe


Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole.
Merestä mereen hän hallitkoon,
suurelta virralta maan ääriin asti. Kertosäe


Hän kuulee köyhän avunhuudot
ja rientää turvattoman auttajaksi.
Hän säälii kurjaa ja avutonta
ja pelastaa köyhät ahdingosta. Kertosäe


Pysyköön hänen nimensä ikuisesti,
muistettakoon se aina auringon alla.
Tuokoon se kaikille siunausta,
ja kansat ylistäkööt hänen onneaan. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Katso, Herramme tulee voimassaan.
Hän valaisee palvelijoidensa silmät.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 10:21-24)

Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla, ja hän sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Ei kukaan muu kuin Isä tiedä, kuka Poika on. Eikä sitä, kuka Isä on, tiedä kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.”
Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen: ”Autuaat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette! Minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

5.12.2018 ke adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 25:6-10a)

Herra kutsuu pitoihinsa ja pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä Herra Sebaot valmistaa tällä vuorella pidot kaikille kansoille, herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan: ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä. Tällä vuorella hän repäisee pois verhon, verhon kaikkien kansojen yltä, vaatteen joka on levitetty niiden ylle. Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut.

Sinä päivänä sanotaan: ”Tämä on meidän Jumalamme! Häneen me panimme toivomme, ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra, häneen me kiinnitämme toivomme, iloitkaamme ja riemuitkaamme! Hän pelastaa meidät. Herran käsi suojaa tätä vuorta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 6cd)

Kertosäe: Minä saan asua Herran huoneessa
päivieni loppuun asti.

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni. KertosäeHän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Kertosäe

Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Kertosäe


Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa
päivieni loppuun asti. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Katso, Herra tulee pelastamaan kansansa.
Autuaita ne, jotka ovat valmiit ottamaan hänet vastaan.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 15:29-37)

Jeesus parantaa useita ja moninkertaistaa leivät.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus kulki Galileanjärven rantaa ja nousi vuorelle. Kun hän istui siellä, hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä, ja hän paransi heidät. Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: ”Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. En tahdo lähettää heitä pois nälkäisinä, etteivät he uupuisi matkalla.” Opetuslapset sanoivat hänelle: ”Mistä me täällä asumattomalla seudulla saamme niin paljon leipää, että pystymme ruokkimaan tällaisen väkijoukon?” ”Montako leipää teillä on?” Jeesus kysyi. ”Seitsemän”, he vastasivat, ”ja jokunen pieni kala.”

Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, jotka jakoivat ne ihmisille. Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän täyttä korillista.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

6.12.2018 to adventin messu tai pyhä Nikolaus, piispa. – Suomen itsenäisyyspäivä

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 26:1-6)

Vanhurskas kansa saa astua sisään, kansa, jonka uskollisuus ei horju.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tätä laulua: Meillä on lujasti varustettu kaupunki, meidän turvaksemme hän on rakentanut muurit ja vallit. Avatkaa portit, että vanhurskas kansa saa astua sisään, kansa, jonka uskollisuus ei horju. Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio. Tietäkää: Herra on syössyt alas korkealla asuvat ja heidän ylhäisen kaupunkinsa, hän raastoi sen alas, raastoi alas maan tomuun. Jalat sitä tallaavat, köyhien jalat, maan vähäisten askelet.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 118:1+8-9, 19-21, 25-27a. ‒ 26a)

Kertosäe: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.

tai: Halleluja.

Kiittäkää Herraa!
Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.
On parempi turvata Herraan kuin luottaa ihmisten apuun.
On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien apuun. Kertosäe

Avatkaa minulle vanhurskauden portit!
Niistä käyn sisään kiittämään Herraa.
Tämä on Herran portti, josta vanhurskaat saavat käydä.
Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua ja pelastit minut. Kertosäe


Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.
Me siunaamme teitä Herran huoneesta.
Herra on Jumala! Hän antoi valonsa meille. Kertosäe

Halleluja (Jes. 55:6)

Halleluja. Halleluja.
Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää,
huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 7:21, 24-27)

Se, joka tekee Isän tahdon, pääsee taivasten valtakuntaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

7.12.2018 pe pyhä Ambrosius, piispa ja kirkonopettaja, muistopäivä

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 29:17-24)

Sinä päivänä sokeiden silmät näkevät.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra: Vain lyhyt aika enää, ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätarhaksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät. Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä, sillä sortajat ovat hävinneet ja pilkkaajat ovat poissa ja väärintekijät revitään juurineen maasta, nuo, jotka sanoillaan leimaavat viattoman syylliseksi ja puheillaan virittävät ansoja kaupunginportin tuomarille, nuo, joiden väärä todistus tuo syyttömälle tuomion.

Sen tähden Herra, joka lunasti omakseen Abrahamin, sanoo Jaakobin suvulle näin: ”Nyt ei Jaakobin enää tarvitse olla häpeissään, enää eivät hänen kasvonsa kalpene. Sillä kun he näkevät keskuudessaan minun kätteni luomuksen ‒ omat lapsensa ‒ he jälleen pitävät pyhänä minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän ja vapisevat kunnioituksesta Israelin Jumalan edessä. Ja ne, joiden mieli on eksyksissä, tulevat järkiinsä, ja marisijat ottavat opikseen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 27:1, 4, 13-14. ‒ 1a)

Kertosäe: Herra on minun valoni ja pelastukseni.

Herra on minun valoni ja pelastukseni,
ketä minä pelkäisin?
Herra on minun elämäni turva,
ketä siis säikkyisin? Kertosäe

Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon:
että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät!
Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään
ja odottaa, että hän vastaa minulle. Kertosäe

Minä uskon, että saan nähdä
Herran hyvyyden elävien maassa.
Luota Herraan!
Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Katso, Herramme tulee voimassaan.
Hän valaisee palvelijoidensa silmät.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 9:27-31)

Jeesus parantaa kaksi sokeaa, jotka uskovat häneen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun Jeesus jatkoi matkaansa, hänen peräänsä lähti kaksi sokeaa. He huusivat: ”Armahda meitä, Daavidin Poika!” Ja kun Jeesus tuli perille, sokeat tulivat sisälle hänen luokseen. Jeesus kysyi: ”Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?” ”Uskomme, Herra”, he vastasivat. Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi: ”Tapahtukoon teille niin kuin uskotte”, ja heidän silmänsä aukenivat. Jeesus varoitti heitä ankarasti: ”Katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä.” Mutta lähdettyään sieltä he levittivät hänestä tietoa koko sillä seudulla.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

8.12.2018 la Autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen, juhlapyhä

Ensimmäinen lukukappale (1. Moos. 3:9-15, 20)

Minä panen vihan sinun sukusi ja naisen suvun välille.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Kun Aadam oli syönyt siitä puusta, Herra Jumala huusi häntä ja kysyi: ”Missä sinä olet?” Mies vastasi: ”Minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin.” Herra Jumala kysyi: ”Kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?” Mies vastasi: ”Nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin.” Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: ”Mitä oletkaan tehnyt!” Nainen vastasi: ”Käärme minut petti, ja minä söin.”
Herra Jumala sanoi käärmeelle: ”Koska tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille: ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.”

Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6. – 1a)

Kertosäe: Laulakaa Herralle uusi laulu!
Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja.

Laulakaa Herralle uusi laulu!
Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja.
Hänen oikea kätensä, hänen pyhä käsivartensa
on tuonut voiton. Kertosäe

Herra on tehnyt tunnetuksi pelastuksensa,
hän ilmoitti vanhurskautensa kansojen nähden.
Hän muisti laupeutensa ja uskollisuutensa
Israelin kansaa kohtaan. Kertosäe

Kaikki maan ääret ovat nähneet
meidän Jumalamme pelastuksen.
Maa, kohota Herralle riemuhuuto!
Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa! Kertosäe


Toinen lukukappale (Ef. 1:3-6, 11-12)

Jo ennen maailman luomista Jumala on valinnut meidät Kristuksessa.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia rakkaudessa. Hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, jonka hän antoi meille rakkaassa Pojassaan!

Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt ‒ hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (vrt. Luuk. 1:28)

Halleluja. Halleluja.
Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi,
siunattu olet sinä naisten joukossa.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 1:26-38)

Ole tervehditty, sinä armon saanut! Herra kanssasi!

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.” Maria kysyi enkeliltä: ”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.” Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella ‒ hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.” Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Niin enkeli lähti hänen luotaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.