JOULUOKTAAVIN SUNNUNTAI TAI 30. JOULUKUUTA

Milloin jouluoktaavin aikana (25.12.-1.1.) ei ole sunnuntaita, pyhän perheen juhlaa vietetään 30. joulukuuta. Tällöin evankeliumin edellä luetaan vain yksi lukukappale.

PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA JA JOOSEF, JUHLA – VUOSI A

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Sir. 3:2-6, 12-14)
Joka pelkää Herraa, kunnioittaa vanhempiaan.

Luemme Sirakin kirjasta.

Herra on asettanut isän lastensa yläpuolelle ja vahvistanut äidille oikeuden hallita poikiaan. Joka isäänsä kunnioittaa, sovittaa syntinsä, se aarteita kerää, joka pitää arvossa äitiään. Joka kunnioittaa isäänsä, saa ilon omista lapsistaan, ja kun hän rukoilee, hänen rukouksensa kuullaan. Joka isäänsä kunnioittaa, elää pitkään, joka kuulee Herraa, ilahduttaa äitiään.

Poikani, huolehdi isästäsi, kun hän vanhenee, äläkä ikipäivinä tuota hänelle murhetta. Jos hänen ymmärryksensä heikkenee, ole pitkämielinen, älä halveksi häntä, kun itse olet parhaissa voimissasi. Isälle osoitettu laupeus ei jää unohduksiin – se rakentaa sen, minkä synneilläsi rikoit.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 128:1-2, 3, 4-5. – vrt. 1)

Kertosäe:
Onnellisia ovat kaikki, jotka pelkäävät Herraa
ja vaeltavat hänen teitään.

Onnellinen se, joka pelkää Herraa,
se, joka vaeltaa hänen teitään.
Saat nauttia työsi hedelmistä,
hyvä on osasi, sinä onnellinen! Kertosäe

Vaimosi, sinun talosi emäntä,
kukoistaa kuin viiniköynnös,
lapsia on pöytäsi ympärillä
kuin oliivipuun juurella vesoja. Kertosäe

Tällaisen siunauksen ja onnen
saa mies, joka pelkää Herraa.
Siionin Herra siunatkoon sinua!
Koko elämäsi ajan sinä näet,
kuinka Jerusalem kukoistaa. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Kol. 3:12-21)
Perhe-elämä Herrassa.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä kolossalaisille.

Veljet, te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti. Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Kol. 3:15a, 16a)

Halleluja. Halleluja.
Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha.
Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Matt. 2:13-15, 19-23)
Ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: ”Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet.” Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: ”Egyptistä minä kutsuin poikani.”

Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa ja sanoi: ”Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet.” Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että Juudean kuninkaaksi oli Herodeksen jälkeen tullut tämän poika Arkelaos, hän ei uskaltanut mennä sinne. Saatuaan sitten unessa ohjeen hän meni Galileaan ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.