ADVENTIN 3. SUNNUNTAI – VUOSI C

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Sef. 3:14-17)
Herra iloitsee, hän riemuitsee sinusta.

Luemme profeetta Sefanjan kirjasta. 

Iloitse, tytär Siion, huuda riemusta, Israel! Juhli ja laula täysin sydämin, tytär Jerusalem! Herra ottaa pois tuomiosi ja karkottaa vihollisesi. Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi, sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa.

Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: ”Älä pelkää, Siion, älä anna kättesi hervota! Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän pelastaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 6)

Kertosäe:
Huutakaa ja riemuitkaa,
sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä.

Jumala on minun pelastajani.
Minä luotan häneen, en pelkää,
sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut.
Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Kertosäe

Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa!
Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa,
julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Kertosäe

Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa!
Levitköön tieto niistä yli maanpiirin.
Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat!
Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Fil. 4:4-7)
Herra on jo lähellä.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä filippiläisille.

Veljet, iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Jes. 61:1, Luuk. 4:18)

Halleluja. Halleluja.
Herran henki on minun ylläni,
hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 3:10-18)
Mitä meidän tulee tehdä?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan ihmiset kysyivät Johannes Kastajalta: ”Mitä meidän tulee tehdä?” Hän vastasi heille: ”Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin.” Myös publikaaneja tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: ”Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty.” Sotilaatkin kysyivät häneltä: ”Entä me, mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne.” 

Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Kristus. He saivat Johannekselta vastauksen: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.” Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.