Kirkkovuoden tavallisen ajan arkipäivien Halleluja-säkeet

1. (1. Sam. 3:9; Joh. 6:68c)
Puhu, Herra, palvelijasi kuulee;
sinulla on ikuisen elämän sanat.

2. (vrt. Ps. 19:9)
Herra, sinun käskysi ilahduttavat sydämen,
sinun määräyksesi avaavat silmäni näkemään.

3. (Ps. 25:4b, 5a)
Opeta minua kulkemaan polkujasi, Jumalani,
ohjaa minut totuuteesi.

4. (Ps. 27:11)
Herra, opeta minulle tiesi,
johdata jalkani oikealle polulle.

5. (vrt. Ps. 95:8a)
Tänä päivänä älkää paaduttako sydäntänne,
vaan kuulkaa Herran ääntä.

6. (Ps. 110:7b-8a)
Herra, sinun säädöksesi eivät muutu,
sinä olet vahvistanut ne ikuisiksi ajoiksi.

7. (Ps. 119:18)
Herra, avaa silmäni näkemään
sinun lakisi kaikkine ihmeineen.

8. (Ps. 119:27)
Herra, opasta minut säädöstesi tielle,
minä tahdon tutkistella sinun lakisi ihmeitä.

9. (Ps. 119:34)
Herra, anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi,
olla sydämestäni sille kuuliainen.

10. (Ps. 119:36a, 29b)
Herra, taivuta sydämeni liittosi puoleen,
opeta minulle lakisi, ole armollinen.

11. (Ps. 119:88)
Anna minun elää, sinä uskollinen,
niin olen kuuliainen sinun liitollesi.

12. (Ps. 119:105)
Sinun sanasi on lamppu,
joka valaisee askeleeni,
se on valo minun matkallani.

13. (Ps. 119:135)
Kirkasta kasvosi palvelijallesi.
Opeta minut tuntemaan käskysi!

14. (Ps. 130:5)
Minä odotan sinua, Herra,
ja panen toivoni sinun sanaasi.

15. (Ps. 144:13a)
Herra on luotettava kaikissa sanoissaan,
hän on uskollinen kaikissa teoissaan.

16. (Ps. 147:12a, 15a)
Kiitä Herraa, Jerusalem,
hän lähettää käskynsä maan päälle.

17. (Matt. 4:4b)
Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,
vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.

18. (vrt. Matt. 11:25)
Ylistetty olet sinä, Isä, taivaan ja maan Herra,
sillä sinä ilmoitit valtakunnan salaisuudet lapsenmielisille.

19. (vrt. Luuk. 8:15)
Autuaita ne, jotka puhtain ja ehein sydämin
säilyttävät Jumalan sanan
ja kestävinä tuottavat satoa.

20. (vrt. Joh. 6:63c, 68c)
Sinun sanasi, Herra, ovat henki ja elämä.
Sinulla on ikuisen elämän sanat.

21. (Joh. 8:12)
Minä olen maailman valo, sanoo Herra.
Sillä, joka seuraa minua, on elämän valo.

22. (Joh. 10:27)
Minun lampaani kuulevat minun ääneni, sanoo Herra,
ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

23. (Joh. 14:6)
Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Herra.
Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

24. (Joh. 14:23)
Jos joku rakastaa minua,
hän noudattaa minun sanaani, sanoo Herra.
Minun Isäni rakastaa häntä,
ja me tulemme hänen luokseen.

25. (Joh. 15:15b)
Minä sanon teitä ystävikseni, sanoo Herra,
olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken,
minkä olen Isältäni kuullut.

26. (vrt. Joh. 17:17b, 17a)
Herra, sinun sanasi on totuus.
Pyhitä meidät totuudessa.

27. (vrt. Ap.t. 16:14b)
Herra, avaa meidän sydämemme
ottamaan vastaan Poikasi sanat.

28. (2. Kor. 5:19)
Kristuksessa Jumala sovitti maailman itsensä kanssa;
meille hän uskoi sovituksen sanan.

29. (vrt. Ef. 1:17-18)
Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä
valaiskoon meidän sydämemme silmät näkemään,
millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut.

30. (Fil. 2:15d, 16a)
Te loistatte kuin tähdet maailmassa,
kun pidätte esillä elämän sanaa.

31. (vrt. Kol. 3:16a, 17c)
Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne,
kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

32. (vrt. 1. Tess. 2:13)
Ottakaa Jumalan sana vastaan,
ei ihmisten sanana vaan sinä mitä se todella on,
Jumalan sanana.

33. (vrt. 2. Tess. 2:14)
Evankeliumin kautta Jumala kutsui meidät
Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen.

34. (vrt. 2. Tim. 1:10)
Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on kukistanut kuoleman
ja tuonut valoon elämän evankeliumin kautta.

35. (Hepr. 4:12)
Jumalan sana on elävä ja väkevä.
Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme.

36. (Jaak. 1:18)
Tahtonsa mukaan Isä synnytti meidät totuuden sanalla,
että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä.

37. (Jaak. 1:21bc)
Ottakaa sävyisästi vastaan sana,
joka on teihin istutettu
ja joka voi pelastaa teidän sielunne.

38. (1. Piet. 1:25)
Herran sana pysyy iäti.
Juuri tämä sana on teille
ilosanomana julistettu.

39. (1. Joh. 2:5)
Siinä, joka noudattaa Kristuksen sanaa,
Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä.

Kirkkovuoden viimeinen viikko:

1. (Matt. 24:42a, 44)
Valvokaa ja olkaa valmiit,
sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä,
jota ette aavista.

2. (Luuk. 21:28)
Nostakaa rohkeasti päänne pystyyn,
sillä teidän vapautuksenne on lähellä.

3. (Luuk. 21:36)
Pysykää alati valveilla ja rukoilkaa,
jotta kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.

4. (Ilm. 2:10c)
Ole uskollinen kuolemaan asti,
sanoo Herra, niin minä annan sinulle
voitonseppeleeksi elämän.