Mikä on lyhyesti katolisen kirkon oppi eutanasiasta?

1. Potilaan tappaminen ei ole koskaan oikeutettua, ei edes silloin, kun halutaan vapauttaa potilas kärsimyksistä, vaikka hän pyytäisi sitä nimenomaisesti. Potilailla, lääkäreillä, hoitohenkilöstöllä ja omaisilla ei ole oikeutta päättää potilaan kuolemasta tai aiheuttaa sitä.

2. Kiellettyä on toiminta, joka luonteensa vuoksi aiheuttaa suoraan tai tahallisesti potilaan kuoleman.

3. On kiellettyä jättää suorittamatta potilaalle sellainen tarvittava toimenpide, jonka laiminlyönti aiheuttaa peruuttamattomasti kuoleman.

4. On luvatonta kieltää tai lopettaa tavanomaiset hoidot, kun tiedetään niiden tehoavan, vaikkakin vain osittain. Ei pidä varsinkaan jättää pois tajuttoman potilaan hoitoa, jos on olemassa pienikin mahdollisuus parantumisesta, siinäkään tapauksessa, että hoito jouduttaisiin myöhemmin keskeyttämään, jos se havaitaan tehottomaksi. Joka tapauksessa on aina jatkettava toimenpiteitä, jotka pyrkivät elämän säilyttämiseen.

5. Ei ole pakko alistaa terminaalipotilasta uusiin kirurgisiin leikkauksiin tai erityislaatuisiin hoitoihin, kun ei ole perusteltavissa, että hänen elämänsä muuttuisi siedettävämmäksi.

6. On luvallista antaa vahvoja kipulääkkeitä, jotka lievittävät kärsimystä, vaikkakin ne vähentäisivät tietoisuutta.

7. Kehitysvammaisilla ja epämuodostuneilla ihmisillä on samat oikeudet kuin muillakin saada terapeuttisia hoitoja.

8. Yhteiskunta ei voi sallia eutanasian laillistamista, sillä viattoman ihmisen elämä on oikeus, joka ylittää sekä yksilön että valtion määräämisvallan.

9. Eutanasia on ihmiselämää ja Jumalan lakia vastaan tehty rikos, johon syyllistyvät kaikki ne, jotka osallistuvat murhasta päättämiseen ja sen toimeenpanemiseen.

isä Raimo Goyarrola