Missionen – levande eller död? Ekumeniskt seminarium i Åbo 8 oktober 2015

Hör missionen till det förgångna eller är den en väsentlig del av kyrkans liv? Hur ser de olika kyrkorna på missionens framtid? En ekumenisk panel samlas i Åbo för att diskutera Kyrkornas världsråds missionsdokument.

Tid: Torsdag 8 oktober 2015 kl. 13–17
Plats: Teologicum, Biskopsgatan 16, Åbo

I panelen: Tomas Ray, domkapitlet i Borgå stift; Fader Anders Hamberg, katolska kyrkan; Fader Mikael Sundkvist, ortodoxa kyrkan; Jan Edström, Frikyrklig samverkan; Moderator: Marika Björkgren-Thylin

Hjärtligt välkommen!

Ekumeniska Rådet i Finland, Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Utbildningslinje för teologi vid Åbo Akademi