Museovirastolta 240000 € Pyhän Henrikin katedraalin restaurointiin

Museovirasto on myöntänyt erityisisunnossaan 30.10.2009 Helsingin katoliselle hiippakunnalle 240 000 euroa Pyhän Henrikin katedraalin vesikaton ja kattorakenteiden korjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Erityisinä ehtoinaan Museovirasto edellyttää kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämisen. Tämän avustuksen avulla voidaan aloittaa se restaurointi, jolla voidaan taata kulttuurihistoriallisesti ja historiallisesti arvokkaan rakennuksen, Pyhän Henrikin katedraalin säilyminen.

Vaikka kohteena onkin pääosin itse katedraali kellotorneineen, restaurointiprojekti on kokonaisuudessaan huomattavasti moniulotteisempi ja monitasoisempi: restaurointi ja peruskorjaus ovat oman aikamme arkkitehtonisten näkemysten, insinööritaidon samoin kuin rakennustaidon näyte osaamisesta, mikä jää merkkinä tuleville sukupolville. Edellä mainituin perustein restaurointityö ja peruskorjaus tullaan tekemään hienovaraisesti ja perinteitä kunnioittaen kuitenkin tarvittaessa moderneja tekniikoita tarkasti ja hienovaraisesti vanhaan soveltaen. Koko projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Museoviraston sekä Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

Rakennesuunnittelijana toimii Juhani Pentinmikko. Hän on ollut mukana lukuisissa restaurointi- ja peruskorjausprojekteissa kuten Porvoon tuomiokirkko, Suomenlinna, Kansallismuseo ja Porvoonmuseo. Hän on myös kansainvälisen asiantuntijajärjestön, ICOMOS:n jäsen: järjestö on kansainvälinen restaurointiin (maailmanperintökohteet) erikoistunut asiantuntijaryhmä. Pentinmikolla on myös täydennyskoulutus restauroinnissa (Tukholma) ja lopputyön hän on tehnyt Upplandin keskiaikaisesta harmaakivikirkosta. Pentinmikolla on useita kansainvälisiä tehtäviä ja opetustehtäviä.

Arkkitehtinä toimii Pirkko-Liisa Louhenjoki-Schulman, SAFA. Myös hänellä on vankka kokemus kulttuurihistoriallisten rakennusten entisöinti- ja peruskorjausprojekteista, joista liene merkittävin Juutalaisen synagogan peruskorjaus 2004-2005. Hän on toiminut vuodesta 1996 ja toimii edelleen juutalaisen seurakunnan erilaisissa korjaushankkeissa. Tutkinnot hänellä on Teknillisestä korkeakoulusta sekä Yale:sta.

Kyseessä on ns. kolmivuotinen määräraha eli avustus on käytettävissä vuosina 2009-2011. Kokonaisbudjetti tulee olemaan katedraalin ja vanhan pappilan osalta arviolta noin miljoona euroa, eli hiippakuntalaisten taloudellista tukea tarvitaan.

Anu Salminen
Projektikoordinaattori