Muutoksia kuuriassa

Kasvavan hiippakunnan on tärkeää katsoa eteenpäin ja valmistautua siihen, että työmäärä kasvaa ja velvollisuudet lisääntyvät. Muun muassa nämä ovat niitä syitä, miksi helmi-maaliskuun vaihteessa Helsingin hiippakunnassa toteutettiin uudistus, jossa yhdistettiin hiippakunnassa pitkään toimineet Opetuskeskus (ent. Katekeettinen keskus) ja Katolinen tiedotuskeskus uudeksi organisaatioksi, joka on nimeltään (Hiippakunnan) opetus- ja viestintäkeskus.

Opetus- ja viestintäkeskuksessa on kolme osastoa: opetusosasto, julkaisuosasto ja viestintäosasto. Toistaiseksi, kunnes kirkon taloudellinen tilanne antaa myöten, uusi keskus toimii kuitenkin vanhoista tiloista käsin, eli opetusasioita koordinoidaan entisen Opetuskeskuksen tiloissa Meilahdessa ja tiedotus-, viestintä- ja julkaisuasioita hoidetaan Kaivopuistossa sijaitsevasta entisestä Katolisesta tiedotuskeskuksesta käsin.

Uuden keskuksen myötä myös vanhojen keskusten johtokunnat ovat lakanneet toimimasta. Uusi johtokunta koostuu piispasta, yleisvikaarista, joka samalla koordinoi koko keskuksen toimintaa, sekä kunkin osaston johtajasta.

Opetusosaston uusi johtaja on muihin tehtäviin siirtyneen Juho Kyntäjän jälkeen Osmo Vartiainen, ja uuden julkaisuosaston johtajana on aloittanut Katri Tenhunen vastaten julkaisuista ja liturgisista teksteistä. Viestintäosaston johtajana toimii Marko Tervaportti, joka samalla toimii hiippakunnan tiedottajana sekä Fideksen ja hiippakunnan kotisivujen päätoimittajana. Muut keskuksen työntekijät ovat graafikko Petri Kovács ja tiedotussihteeri Anu Hamann. Keskuksen talousasioita hoitaa Anu Hamann yhdessä taloustoimiston Tiina Ahopalon kanssa.

Yksi uudistuksen keskeinen tavoite on se, että kuurian eri osat voisivat jatkossa yhä joustavammin jakaa tehtäviä ja resursseja keskenään. Samalla tiedonvaihto kuurian eri osien välillä vahvistuu.

katolinen.fi