Muutoksia Stella Mariksessa

Piispantalosta on ilmoitettu, että Auli Nukarinen, joka on toiminut Stella Mariksen johtajana birgittalaissisarten lähdön jälkeen, palaa piispan sihteeriksi 1.4. alkaen ja että Stella Mariksen johtaja sen jälkeen on toistaiseksi Leena Kangas.

Stella Marikseen saa yhtey­den sekä puhelimitse 019-335793 että sähköpostitse stellamaris@catholic.fi.

KATT