Neokatekumenaalinen tie sai vahvistuksen

Vatikaani hyväksyi ”Katekeettisen aineiston”

Paavi Benedictus XVI sanoo, että Herra on vahvistanut Neokatekumenaalisen tien kirkon hyväksymisellä, jotta tien jäsenet voisivat antaa “aidon panoksen” uuden evankelioimisen hyväksi.

Paavi sanoi näin Neokatekumenaalisen tien jäsenille helmikuun 1. päivänä Paavali VI:n vastaanottohallissa Roomassa pidetyssä tilaisuudessa. Ennen paavin puhetta jäsenet ottivat innostuneesti vastaan tiedon siitä, että Vatikaani on hyväksynyt “Neokatekumenaalisen tien katekeettisen aineiston”.

Yhteisön perustajat Kiko Argüello ja Carmen Hernández olivat tilaisuudessa läsnä.
Paavi kiitti Tietä sen panoksesta “kristillisen initiaation herättämiseksi uudelleen henkiin ja vakiinnuttamisesta hiippakunnissa ja seurakunnissa sekä huolenpidosta kasteen rikkauksien uudelleen löytämiseksi asteittain ja perusteellisesti”.

Paavi Benedictus XVI ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että oli laadittu säännöt ja jätetty ne hyväksyttäväksi. Hyväksyminen tapahtui 2008. Vihdoin myös “Katekeettinen aineisto” sai Vatikaanin hyväksynnän.

“Näiden kirkollisten hyväksymisten kautta Herra vahvistaa teitä tänään ja uskoo teille jälleen tämän arvokkaan välineen, Tien, niin että te voitte lapsen kuuliaisuudella pyhää istuinta ja kirkon paimenia kohtaan antaa panoksenne uusin innoin kasteen lahjan perusteelliseen ja riemulliseen uudelleen löytämiseen ja tarjota aidon panoksen uuden evankelioimisen hyväksi”, paavi lausui. “Kirkko on tunnustanut Neokatekumenaalisessa tiessä Pyhän Hengen erityisen lahjan, ja sellaisena tie luonnollisesti pyrkii asettumaan osaksi kirkon harmonista kokonaisuutta.”

Neokatekumenaalinen tie on aina joskus kohdannut esteitä työssään hiippakuntien ja seurakuntien kanssa. Hiljattain Japanin piispainkokous pyrki rajoittamaan neokatekumenaalien toimintaa viideksi vuodeksi, mutta Vatikaanin väliintulo rauhoitti tilanteen.

Nyt pyhä isä todella kehotti tien jäseniä “aina pyrkimään syvälliseen yhteyteen paimenten ja paikalliskirkkojen kaikkien osatekijöiden ja niiden hyvin erilaisten kirkollisten yhteyksien kanssa, joissa teidät on kutsuttu toimimaan”.

“Veljellinen yhteys Jeesuksen opetuslasten välillä on ensimmäinen ja suurin todistus Jeesuksesta Kristuksesta”, paavi sanoi.

KATT/VIS/CWN