Nimityksiä hiippakunnassa: uusi Katekeettisen keskuksen johtaja ja uusi ekonomi

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on nimittänyt isä Ryszard Miṡin SCJ 1.9.2012 alkaen toistaiseksi Katekeettisen keskuksen johtajaksi ja Pyhän Marian seurakunnan assistentiksi.

Piispa on myös nimittänyt KTM, ekonomi Otto Nybergin hiippakunnan ekonomiksi 1.9.2012 alkaen viideksi vuodeksi.

Uudet nimitykset tulivat ajankohtaisiksi, koska Katekeettisen keskuksen johtajana tähän saakka toiminut TM Riitta Laukama ja hiippakunnan ekonomina toiminut monsignore Rudolf Larenz jäävät molemmat tehtävästään eläkkeelle vuonna 2012.

KATT