O-antifonit / O-antifonerna

O-antifonit

Joulua edeltävinä seitsemänä päivänä vesperissä käytetään Magnificatin antifoneina niin sanottuja O-antifoneja.

17.12. Oi Viisaus, sinä lähdit Korkeimman suusta, sinä ulotut
maan äärestä toiseen ja ohjaat kaiken hyvin. Tule ja opeta
meille viisauden tie.

18.12. Oi Adonai, Israelin Herra ja hallitsija, sinä ilmestyit
Moosekselle palavassa pensaassa ja annoit hänelle lain Siinailla. Tule pelastamaan meidät väkevällä kädelläsi.

19.12. Oi Iisain juurivesa, sinä kohoat merkkinä kansoille,
sinun edessäsi kuninkaat mykistyvät, ja kansat kumartavat
sinua. Tule vapauttamaan meidät, älä viivy.

20.12. Oi Daavidin avain, Israelin valtikka, sinä avaat, eikä
kukaan sulje, ja suljet, eikä kukaan avaa. Tule päästämään
vangitut kahleista, ne jotka elävät pimeydessä ja kuoleman
varjossa.

21.12. Oi Aamunkoitto, ikuisen valon sädehtivä kirkkaus ja
vanhurskauden aurinko: Tule valaisemaan pimeydessä ja
kuoleman varjossa elävät.

22.12. Oi kansojen Kuningas, kansakuntien toivo, kulmakivi,
joka teet kaiken yhdeksi: Tule ja pelasta ihminen, jonka muovasit maan tomusta.

23.12. Oi Immanuel, kuninkaamme ja tuomarimme, kansojen
toivo ja pelastus: Tule pelastamaan meidät, Herra, meidän
Jumalamme.

O-antifonerna

17 december: O eviga Vishet, du som har utgått från den Högstens mun du når från världens ena ända till den andra, och styr allting med ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg.

18 december: O Adonai, Gud som leder Israel, du uppenbarade dig i den brinnande busken och gav din lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

19 december: O Jesse telning, du står som ett banér för folken, inför dig tiger konungar i förundran, dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj icke.

20 december: O Davids nyckel, du spiran i Israels hus, du öppnar, och ingen kan tillsluta, du tillsluter, och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

21 december: O Soluppgång, du avglans av Guds härlighet, du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret och i dödens skugga.

22 december: O jordens Konung, du folkens längtan, du hörnsten som bryter ned skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan, som du danat av jorden.

23 december: O Immanuel, vår Konung med den nya lagen, du Frälsare som folken längtar efter: kom och fräls oss, Herre vår Gud.