Onnistunut matka Britanniaan

Paavi Benedictus XVI oli varauksettoman tyytyväinen Skotlantiin ja Englantiin suuntautuneesta virallisesta valtiovierailustaan. Vierailun jälkeisellä yleisaudienssilla Vatikaanissa pyhä isä kertoi vierailustaan innostuneesti.

Pyhä isä sanoi esimerkiksi, että hänen apostolinen matkansa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ”oli virallinen vierailu mutta samalla pyhiinvaellus keskelle kulttuurin ja uskon leimaaman kansan, brittien, historiaa ja nykyisyyttä”. Vierailun keskeinen tapaus oli kardinaali Newmanin autuaaksi julistaminen, ja juuri kardinaalin käyttämästä motosta koko vierailu oli saanut teemakseen ”Heart speaks unto heart” (Sydän puhuu sydämelle).

”Kardinaali John Henry Newmanin, Englannin kuuluisan pojan, autuaaksijulistaminen oli vierailuni huipennus. Sitä edelsi ja siihen valmisti erityinen rukousvigilia, joka pidettiin lauantai-iltana Lontoon Hyde Parkissa. Siellä oli syvän hartauden ilmapiiri. Uskovien joukoille, varsinkin nuorille, halusin vielä kerran esittää kardinaali Newmanin loisteliasta persoonaa; hän oli sekä älykkö että uskova, ja hänen hengellinen perussanomansa todistaa siitä, että tie tietoon ei ole vetäytymistä ”itseen” vaan avoimuutta, keskustelua ja kuuliaisuutta hänelle, joka on tie, totuus ja elämä. Autuaaksijulistamisriitti oli Birminghamissä vietetyn juhlallisen sunnuntaimessun yhteydessä. …

”Tämä liikuttava tapahtuma toi vielä selvemmin esiin suuren oppineen, erinomaisen kirjoittajan ja runoilijan, viisaan Jumalan miehen, jonka ajattelu vaikutti monien omiintuntoihin ja vielä tänäänkin herättää poikkeuksellista kiinnostusta. Saakoot uskovat ja kirkolliset yhteisöt eritoten Britanniassa innostusta häneltä, niin että meidänkin aikanamme tämä jalo maa voisi yhä tuottaa runsasta satoa evankeliumin mukaisesta elämästä.

”Britannian vierailuni aikana halusin, niin kuin aina, ensisijaisesti tukea katolista yhteisöä, rohkaista sitä puolustamaan voimakkaasti niitä muuttumattomia moraalitotuuksia, jotka evankeliumin valaisemina ja vahvistamina ovat aidosti inhimillisen, oikeudenmukaisen ja vapaan yhteiskunnan perusta. Halusin myös puhua kaikkien Britannian asukkaiden sydämille, ketään pois jättämättä, siitä, mikä on ihmisen aito todellisuus, mitkä ovat hänen syvimmät tarpeensa ja mikä on hänen lopullinen päämääränsä.”

Paavi totesi Britannian olevan myös kulttuurin ja maailmantalouden risteyskohta, jota voi pitää esimerkkinä länsimaailmasta. Hän kannusti: ”Euroopan vanhoilla kansakunnilla on kristillinen sielu, joka on läheisesti yhtä näiden kansojen ’nerokkuuden’ ja historian kanssa. Siksi kirkko ei koskaan lakkaa työskentelemästä sen puolesta, että tämä hengellinen ja kulttuurinen perinto pysyisi elossa.”

”Autuas John Henry Newman, jonka hahmo ja kirjoitukset ovat erityisellä tavalla ajattomia, ansaitsee tulla kaikkien tuntemaksi. Hän tukee kristittyjen intoa ja pyrkimyksiä levittää Kristuksen tuoksua kaikkialle, minne he menevät, jotta heidän koko elämänsä ja olemuksensa olisi pelkkää Kristuksen säteilyä, niin kuin hän kirjoitti viisaasti kirjasessaan ’Radiating Christ’.”

KATT/VIS