Opilliset keskustelut lefebvristien kanssa alkavat

Vatikaanin uskonopin kongregaation ja Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnan eli niin sanottujen lefebvristien väliset opilliset keskustelut alkavat maanantaina 26.10.2009. Keskusteluiden päämääränä on varmistua siitä, etteivät lefebvristien tulkinnat Vatikaanin II kirkolliskokouksen sisällöstä poikkea olennaisesti yleismaailmallisen kirkon opista.

Mikäli riittävään yksimielisyyteen päädytään, voi Pius-yhteisö palata täyteen yhteyteen katolisen kirkon kanssa hyvinkin nopeasti. Ennakkoarvailujen valossa siitä tehtäisiin tällöin kanonisessa mielessä joko personaaliprelatuuri (niin kuin Opus Dei) tai ehkäpä personaaliordinariaatti, rakenne, jota juuri ollaan luomassa katoliseen kirkkoon liittyviä anglikaaneja varten.

Pius-yhteisö on edesmenneen arkkipiispa Marcel Lefebvren perustama traditionalistinen pappisveljeskunta, joka ajautui skismaattiseen tilanteeseen Pyhän istuimen kanssa, kun Lefebvre hätätilaan vedoten vihki kesällä 1988 neljä veljeskunnan pappia piispoiksi ilman paavin lupaa. Yhteisöön kuuluu nykyään puolisentuhatta pappia ja ainakin puolisen miljoonaa uskovaa. Sen toiminta on hyvin aktiivista etenkin Ranskassa ja Sveitsissä. Paavin yksipuolisena hyväntahdon eleenä yhteisön neljän piispan ekskommunikaatiot kumottiin viime talvena. Yhteisön esimies on sveitsiläinen piispa Bernard Fellay (synt. 1958).

Katolisen kirkon käsityksen mukaan yhteisön papit ovat suspendoituja (siis he eivät saisi viettää sakramentteja), koska heillä ei ole pätevää inkardinaatiota, mutta maallikot ovat tavallisia katolilaisia, paitsi siinä tapauksessa, että he pitävät Pius-yhteisöä ainoana oikeana Kristuksen kirkkona.

Laittomien piispanvihkimysten jälkeen paavi Johannes Paavali II perusti erityisen Ecclesia Dei -toimikunnan hoitamaan suhteita lefebvristeihin ja muihin kirkon liturgiseen traditioon kiinnittyneisiin uskoviin. Paavi Benedictus XVI laajensi toimikunnan tehtävää tuntuvasti apostolisella kirjeellään Summorum Pontificum heinäkuussa 2007 ja siirsi toimikunnan lopulta osaksi uskonopin kongregaatiota keväällä 2009. Siirtoa pidettiin merkkinä siitä, että vanhamuotoisen liturgian vapauttamisen jälkeen toimikunnan tehtävä lefebvristien kanssa on luonteeltaan lähinnä opillinen. Toimikunnan puheenjohtaja on uskonopin kongregaation prefekti, kardinaali William Levada ja sen sihteeri on monsignore Guido Pozzo, joka käytännössä hoitaa toimikunnan työtä.

KATT/VIS/kath.net