Paavi Brasilian piispoille: Varokaa vapautuksen teologiaa!

Tavatessaan yhden ryhmän Brasilian piispoja näiden ad limina -vierailun yhtey­dessä paavi Benedictus XVI varoitti heitä marxilaisen vapautuksen teologian vaaroista ja huomautti, että sillä on vakavia seurauksia kirkollisille yhteisöille.

Paavi sanoi, että ”viime elokuusa tuli kuluneeksi 25 vuotta uskonopin kongregaation ohjeesta Libertatis nuntius joistakin vapautuksen teologiaan liittyvistä piirteistä. Asiakirja ”korostaa sitä vaaraa, joka on seurausta joidenkin teologien kritiikittömästä marxilaisuudesta tulevien periaatteiden ja menetelmien omaksumisesta”.

Pyhä isä varoitti piispoja, että marxilaisen vapautuksen teologian ”enemmän tai vähemmän näkyvät” jäljet, kuten esimerkiksi ”kapinointi, jakaantuminen, oppien vastustaminen, vastarinta ja anarkia ovat yhä olemassa ja ne aiheuttavat suurta kärsimystä ja hiippakuntayhteisöjenne dynaamisen voiman heikentymistä”.

Tästä syystä paavi kehotti kaikkia jollakin tavalla vapautuksen teologian ”tiettyihin petollisiin periaatteisiin” ihastuneita tai niistä vaikuttuneita tutustumaan uudelleen mainittuun asiakirjaan ja olemaan avoimia sen sanomalle.

Paavi Benedictus muistutti myös, että ”kirkon tärkein uskonsääntö muodostuu käytännössä siitä ykseydestä, jonka Henki on muodostanut pyhän tradition, Raamatun ja kirkon opetusviran välille, sellaisessa vastavuoroisuudessa, etteivät ne yksin voi olla itsenäisesti olemassa ilman toisia”, niin kuin Johannes Paavali II selitti kiertokirjeessään Fides et ratio.

Uskonopin kongregaatio julkaisi Libertatis nuntius ‑ohjeen 6.8.1984 paavi Johannes Paavali II:n luvalla. Sen tarkoitus oli kiinnittää kirkon paimenten, teologien ja kaikkien uskovien huomiota niihin puutteisiin, joita joissakin vapautuksen teologian muodoissa oli olemassa ja jotka ovat yhteensovittamattomia katolisen uskon ja kristillisen elämän kanssa.

Ohjeessa varoitettiin erityisesti marxilaisesta vapautuksen teologiasta, joka vääjäämättä johtaa köyhien asian pettämiseen. Lisäksi marxilainen käsitys todellisuudesta johtaa sellaisiin käsityksiin, jotka ovat ristiriidassa kristillisen ihmiskäsityksen kanssa.

KATT/VIS/CNA