Paavi ekumeenisessa jumalanpalveluksessa: Odotukset ekumeenisesta lahjasta poliittinen virhearvio

Paavi Benedictus XVI piti merkittäväksi luonnehditun saarnan Erfurtin vanhassa augustinolaisluostarissa. Saarna on kokonaisuudessaan luettavissa esimerkiksi Kölnin arkkihiippakunnan domradio.de-sivuilla: http://www.domradio.de/comet/pdf/predigt.pdf.

Saarnassa paavi korosti, että kristittyjä yhdistää ennen kaikkea usko yhteen, konkreettiseen kaikkivaltiaaseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Tämä Jumala on puhunut meille ja tullut yhdeksi meistä. Näin ”meidän tehtävämme on todistaa tästä elävästä Jumalasta”.

Ekumenian saralla pyhä isä huomautti, että mediassa spekuloitiin ennakkoon paljon jonkinlaisesta ekumeenisesta lahjasta. Hän totesi, että tämän taustalla on jonkinlainen ”poliittinen virhearvio”, jossa usko ja ekumenia ymmärretään väärin. Kristittyjen keskinäisissä suhteissa ei voi olla kysymys kompromisseista, sillä ”itsetehty usko on arvoton. Usko ei ole jotakin, jota voimme kehitellä vapaasti tai josta voimme neuvotella.” Siinä ei auta etujen ja haittojen punnitseminen.

Saarnassa paavi sen sijaan sanoi, että kristittyjen yhteistä todistusta tarvitaan tänään esimerkiksi ihmisestä huolehtimisessa, sillä hänet Jumala teki omaksi kuvakseen. ”Me elämme ajassa, jolloin ihmisenä olemisen mitat on asetettu kyseenalaiseksi. Etiikka korvataan seurauksista tehdyillä laskutoimituksilla.” Vastauksena tähän ”meidän on kristittyinä puolustettava ihmisen luovuttamatonta arvokkuutta sikiämisestä kuolemaan, preimplantaatiodiagnostiikasta kuolinapuun”. ”Uskon Jumalaan on tultava konkreettiseksi siinä, että puolustamme ihmistä yhdessä.”

Ennen Erfurtin vierailua paavi Benedictus tapasi Berliinissä Saksan valtiojohtoa sekä juutalaisten ja muslimien edustajia.

KATT/VIS/domradio.de