Paavi Franciscukseen kohdistuvat syytökset perättömiä

logoVatikaanin lehdistöosasto on vastannut selkeällä tavalla syytöksiin, joita paavi Franciscukseen on kohdistettu. Lehdistöosaston lausunto esitetään alla:

Kampanja Bergoglioa vastaan on hyvin tunnettu ja se on saanut alkunsa jo kauan sitten. Sen teki julkaisu, joka silloin tällöin tekee herjaavia ja loukkaavia kampanjoita. Tämän kampanjan ja muiden syytösten antiklerikaalinen pohja on tunnettu ja ilmeinen.

Syytöksissä viitataan siihen aikaan, jolloin Jorge Mario Bergoglio ei vielä ollut Buenos Airesin piispa. Hän oli tuolloin jesuiittaveljeskunnan Argentiinan provinsiaali. Syytösten mukaan hän ei suojellut kahta kidnapattua pappia.

Tämä syytös ei koskaan ollutkaan konkreettinen ja uskottava hänen osaltaan. Argentiinalainen oikeusistuin pyysi häneltä aikoinaan todistajanlausuntoa henkilönä, joka tiesi tilanteesta mutta joka ei koskaan itse ollut syytettynä.

Päinvastoin on olemassa monia osoituksia siitä, kuinka paljon Bergoglio teki suojellakseen useita henkilöitä sotilasdiktatuurin aikana. Hyvin tunnetaan myös Bergoglion vaikutus siinä, sitten kun hänestä oli tullut piispa, että Argentiinan paikalliskirkko pyysi anteeksi sitä, ettei se ollut tehnyt tarpeeksi diktatuurin aikana.

Nämä syytökset perustuvat diktatuurin historiallis-sosiologisen analyysiin, jonka tekivät tietyt antiklerikaaliset elementit vahingoittaakseen kirkkoa. Ne on ehdottomasti hylättävä.

KATT/news.va

Lisätietoa: