Paavi Franciscuksen pääsiäistervehdys ”Urbi et orbi”

Rakkaat veljet ja sisaret, hyvää pääsiäistä!urbi et orbi 2015

Jeesus Kristus on ylösnoussut!

Rakkaus on voittanut vihan, elämä on voittanut kuoleman, valo on karkottanut pimeyden!

Jeesus Kristus luopui rakkaudesta meihin jumalallisesta kirkkaudestaan, hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet ja tehnyt hänet koko maailman Herraksi. Jeesus on Herra!

Kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus osoittaa kaikille elämän ja onnellisuuden tien. Tämä tie on nöyryys, mikä merkitsee nöyrtymistä. Tämä tie johtaa kirkkauteen. Vain se, joka nöyryyttää itsensä, voi kulkea kohti ”sitä mikä on ylhäällä”, kohti Jumalaa (vrt. Kol. 3:1-4). Ylpeä katsoo ”ylhäältä alas”, nöyrä katsoo ”alhaalta ylös”.

Pääsiäisaamuna Pietari ja Johannes juoksivat naisten hälyttäminä haudalle ja huomasivat sen olevan avoinna ja tyhjä. Silloin he menivät lähemmäs ja ”kumartuivat” mennäkseen sisälle hautaan. Sisään käyminen salaisuuteen merkitsee ”kumartumista”, nöyrtymistä. Vain se, joka alentaa itsensä, ymmärtää Jeesuksen kirkastamisen ja voi seurata häntä hänen tiellään.

Maailma kehottaa korostamaan itseämme mihin hintaan hyvänsä, kilpailemaan, vallitsemaan… Mutta kristityt ovat kuolleen ja ylösnousseen Kristuksen armosta toisenlaisen ihmisyyden versoja, ihmisyyden, jossa pyrimme elämään toinen toistemme palveluksessa, olemaan ylimielisyyden sijasta kunnioittavia ja valmiita auttamaan.

Tämä ei ole heikkoutta, vaan todellista voimaa! Sen, joka kantaa itsessään Jumalan voimaa, hänen rakkauttaan ja oikeudenmukaisuuttaan, ei tarvitse käyttää väkivaltaa, vaan hän puhuu ja toimii totuuden, kauneuden ja rakkauden voimalla.

Tänään pyydämme ylösnousseelta Herralta armoa olla lankeamatta ylpeyteen, joka ruokkii väkivaltaa ja sotia, ja sen sijaan nöyrää rohkeutta anteeksiantoon ja rauhaan. Pyydämme Jeesusta, kuoleman voittajaa, lievittämään niin monien hänen nimensä tähden vainottujen veljiemme kärsimyksiä, kuten myös kaikkien niiden kärsimyksiä, jotka epäoikeudenmukaisesti kohtaavat jatkuvien konfliktien ja väkivallan seuraukset. Niitä on paljon!

Pyydämme ennen kaikkea rauhaa rakkaaseen Syyriaan ja Irakiin, jotta aseiden pauhu vaikenisi ja rauhanomaiset suhteet palaisivat näiden maiden väestöryhmien välille. Älköön kansainvälinen yhteisö vaietko näissä maissa kehittyneen humanitäärisen tragedian ja valtavan pakolaismäärän edessä.

Pyydämme rauhaa kaikille Pyhän maan asukkaille. Kasvakoon israelilaisten ja palestiinalaisten välille kohtaamisen kulttuuri ja alkakoon uudelleen rauhanprosessi, jotta kärsimysten ja jakautumisten vuodet päättyisivät.

Pyydämme rauhaa Libyaan, jotta järjetön verenvuodatus ja barbaarinen väkivalta päättyisivät ja kaikki ne, joille maan kohtalo on tärkeä, työskentelisivät sovinnon edistämiseksi ja sellaisen veljellisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa ihmisen arvokkuutta kunnioitetaan. Toivomme, että myös Jemenissä kasvaisi tahto rauhaan koko kansan hyväksi.
Samalla uskomme täynnä toivoa laupiaalle Herralle näinä päivinä Lausannessa saavutetun sopimuksen, jotta se olisi ratkaiseva askel kohti turvallisempaa ja veljellisempää maailmaa.

Pyydämme ylösnousseelta Herralta rauhan lahjaa Nigeriaan, Etelä-Sudaniin, Sudanin eri alueille sekä Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Kohottakoot kaikki hyvän tahdon ihmiset jatkuvan rukouksen niiden puolesta, jotka ovat menettäneet henkensä – ajattelen erityisesti viime torstaina Garissan yliopistossa Keniassa surmattuja nuoria – jotka on siepattu, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja rakkaansa.

Herran ylösnousemus tuokoon valoa rakkaaseen Ukrainaan, ennen kaikkea niille, jotka ovat kärsineet viime kuukausien konfliktin väkivaltaisuuksista. Löytäköön maa rauhan ja toivon kaikkien osapuolten yhteisten ponnistusten tuloksena.

Pyydämme rauhaa ja vapautta niille miehille ja naisille, jotka rikollisjärjestöt ovat alistaneet uusiin ja vanhoihin orjuuden muotoihin. Rauhaa ja vapautta huumekauppiaiden uhreille, huumekauppiaiden, jotka usein ovat liitossa niiden kanssa, joiden pitäisi puolustaa ihmisperheen rauhaa ja sopusointua. Pyydämme rauhaa tälle maailmalle, joka on asekauppiaiden uhrina, asekauppiaiden, jotka rikastuvat miesten ja naisten verellä.

Syrjityille, vangituille, köyhille ja siirtolaisille, joika usein torjutaan, kohdellaan huonosti ja heitetään pois; sairaille ja kärsiville; lapsille, erityisesti väkivallasta kärsiville; niille, jotka tänään surevat; kaikille hyvän tahdon miehille ja naisille kaikukoon Herran Jeesuksen lohduttava ja parantava ääni: ”Rauha teille!” (Luuk. 24:36) ”Älkää pelätkö, olen ylösnoussut ja olen aina luonanne!” (vrt. Roomalainen messukirja, pääsiäissunnuntain alkuvirsi).

Franciscus