Paavi hyväksyi sankarilliset hyveet: Pius XII:n ja Johannes Paavali II:n autuaaksi julistaminen on nyt mahdollista

”Pyhät ovat osa kirkon nykyisyyttä  ja tulevaisuutta”

Joulukuun 19. päivänä  paavi Benedictus XVI otti vastaan pyhäksi julistamisen kongregaation jäseniä, neuvonantajia, postulaattoreita ja virkailijoita viraston 40-vuotispäivän kunniaksi.

”Pyhät eivät ole menneisyyden edustajia, pikemminkin he muodostavat osan kirkon ja yhteiskunnan nykyisyydestä ja tulevaisuudesta… Näiden eri puolilta maailmaa peräisin olevien erityislaatuisten uskovien elämässä on tunnusomaista heidän suhteensa Herraan… ja kiinteä dialogi hänen kanssaan” Pyhien elämä paljastaa myös ”jatkuvan evankelisen täydellisyyden etsinnän, keskinkertaisuuden hylkäämisen ja pyrkimyksen kohti täydellistä riippuvuutta Kristuksesta”, paavi sanoi puheessaan.

”Kirkon tunnustaman pyhyyden tärkeimmät vaiheet —autuaaksi julistaminen ja pyhäksi julistaminen— liittyvät toisiinsa johdonmukaisella tavalla… Asteittainen lähestyminen kohti ’valon täyteyttä’ tulee ainutlaatuisella tavalla esiin kuljettaessa vaiheesta toiseen”, sanoi paavi.

Matka autuaaksi julistamisesta kanonisaatioon ”sisältää tapahtumia, joilla on suuri uskonnollinen ja kulttuurinen merkitys. Siinä liturgiassa lausuttu rukous, kansanomainen hurskaus, hyveiden noudattaminen, historiallinen ja teologinen tutkimus ja ’ylhäältä tulevien merkkien’ tarkkaileminen liittyvät toisiinsa ja rikastuttavat toisiaan… Totuus on, että pyhien antama todistus tuo esiin aina uusia näkökulmia evankeliumin sanomasta ja tekee ne tunnetuiksi”.

Paavi toisti joitakin arkkipiispa Angelo Amaton S.D.B., pyhäksi julistamisen kongragaation prefektin, avauspuheessaan esittämiä ajatuksia, vahvistaen sen, että pyhyyden tunnistamisen prosessissa tulee esiin hengellinen ja pastoraalinen rikkaus, joka koskee koko kristillista yhteisöä. Pyhyys, toisin sanoen ihmisten ja inhimillisen todellisuuden muuttuminen ylösnousseen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen, kuvaa Jumalan pelastussuunnitelman päämäärää.

Pius XII:n prosessi vihdoin eteenpäin

Piispa Cobben ja monsignore Carling paavi Pius XII:n vastaanotolla 1953.

Piispa Cobben (vas.) ja monsignore Carling paavi Pius XII:n vastaanotolla 1953.

Kongregaation esityksen mukaan paavi Benedictus vahvisti suuren joukon ”pyhimystiellä” ansioituneiden ihmisten sankarillisia hyveitä. Näiden joukossa oli myös paavi Pius XII, jonka on siis voitu osoittaa toimineen elämässään esimerkillisesti ja noudattaneen sankarillisia hyveitä. Pyhän isän päätös edetä tässä prosessissa osoittaa samalla vääriksi ne väitteet, ettei Pius XII tehnyt juuri mitään juutalaisten auttamiseksi toisen maailmansodan aikana. Nyt tarvitaan enää kaksi ihmettä, jotta hänet julistettaisiin virallisesti pyhäksi.

Paavi Pius XII, siviilinimeltään Eugenio Pacelli, muistetaan erityisesti toisen maailmansodan ajan paavina. Kun jotkut sanovat, ettei hän protestoinut juutalaisten keskitysleireille kuljettamista ja tuhoamista vastaan, kirjalliset todisteet ja todistajat puhuvat toista. Ne todistavat hänen toimistaan juutalaisten puolustamiseksi. Selvitykset hänen asioihin puuttumisestaan 4000 juutalaisen pelastamiseksi pelkästään Rooman ghetosta ja sijoittamiseksi luostareihin ja katolisiin kouluihin kumoavat väitteet hänen passiivisuudestaan.

Toukokuussa 2009 kardinaali Camillo Ruini, Italian piispainkokouksen edellinen puheenjohtaja, joka oli seminaristi sodan aikana, sanoi ettei hän voinut muistaa kenenkään puhuneen muuta kuin hyvää paavista siihen aikaan. Kukaan ei olisi kuvannut paavin reaktiota ”hiljaisuudeksi”, niin kuin sanottiin myöhemmin.

L’Osservatore Romanossa toukokuussa 2008 julkaistussa artikkelissa kardinaali Ruini kirjoitti, että  ”on ilmeistä, että sen ajan ilmapiirissä ja kirkollisessa käytännössä, kun monet papit ja sääntökuntayhteisöt ja itse Vatikaanikin olivat ryhtyneet toimimaan ja pelastivat monia vainottuja juutalaisia… se ei olisi voinut tapahtua ilman paavin rohkaisua ja siihen antamaa lupaa”.

Ruini kutsui väitteitä  toimimattomuudesta pelkästään ”vihamieliseksi legendaksi”.

Johannes Paavali II: n prosessi eteni

Paavi Johannes Paavali II

Paavi Johannes Paavali II

Pius XII:a koskeva julistus ei ollut ainoa, jolla oli uutisarvoa. Benedictus XVI julisti myös paavi Johannes Paavali II:n osoittaneen elämässään ”sankarillisia hyveitä”. Paavin allekirjoituksella ja pyhäksi julistamisen kongregaation tuella he kaikki ovat astuneet askeleen eteenpäin tiellä pyhyyteen.

Edellisen paavin autuaaksijulistamisen on huhuttu tapahtuvan vielä tämän vuoden aikana.

Kun paavi vahvistaa kanonisoitavan osoittaneen elämässään sankarillisia hyveitä, tällaista henkilöä voidaan kutsua arvonimellä ”venerabile”, ”kunnioitettava”. Autuaaksi julistaminen voi seurata, kun tapahtuu ihme, jonka kirkko vahvistaa. Pyhäksi julistamista varten tarvitaan vielä toinenkin ihme. Vasta autuaita ja pyhiä voidaan muistaa liturgisesti.

KATT/VIS/CWNews