Paavi ja piispat haluavat tukea perheitä

Pohjoismaiden katoliset piispat paavin luona:

HUOMIOTA KIINNITETTÄVÄ PERHEIDEN TUKEMISEEN

Pohjoismaiden katoliset piispat ovat olleet maaliskuun loppupuolella normaalilla viisivuotisvierailullaan Roomassa. Vierailuun kuuluu hiippakuntien tilanteen tarkastelu Rooman kuurian eri virastojen kanssa sekä myös paavin yhteistapaaminen 25.3.

Puheessaan piispoille paavi Benedictus XVI painotti katolisten paikalliskirkkojen tehtävää kristillisen perhekäsityksen puolustamistyössä Pohjoismaissa. Paavi totesi näin:

”Yksi tärkeimmistä viesteistä, joita Pohjoismaiden kansojen on tarpeen kuulla teiltä, on muistutus perheen keskeisyydestä terveen yhteiskunnan elämässä. Surullista kyllä, viime vuosina me olemme nähneet avioliittoinstituutioon sitoutumisen heikkenemistä ja samoin ihmisen seksuaalisuutta koskevan kristillisen käsityksen heikkenemistä; ne ovat kauan olleet eurooppalaisen yhteiskunnan henkilökohtaisten ja sosiaalisten suhteiden perusta. Lapsilla on oikeus saada alkunsa äidin kohdussa ja tulla maailmaan ja kasvaa avioliiton suojassa. Omien vanhempiensa turvallisen ja tunnustetun suhteen piirissä he voivat löytää identiteettinsä ja kehittyä ihmisinä.”

”Yhteiskunnissa, joilla on jalo perinne puolustaa jäsentensä oikeuksia, voisi odottaa tälle lasten perusoikeudelle annettavan etusija mihin tahansa aikuisten oletettuihin oikeuksiin verrattuna, joilla pakotetaan heille muunlaisia perhe-elämän malleja, ja varsinkin mihinkään oletettuun aborttioikeuteen verrattuna. Koska perhe on ”ensimmäinen ja korvaamaton rauhan opettaja”, luotettavin yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden edistäjä ja paras kansalaisuuden hyveiden koulu, on kaikkien etu —ja erityisesti hallitusten— puolustaa ja edistää vakaata perhe-elämää.”

Tervehdyspuheessaan paaville piispainkokouksen puheenjohtaja, Tukholman piispa Anders Arborelius OCD vakuutti pohjoismaiden piispojen näkevän perhetyön tärkeyden. Hän sanoi piispojen haluavan myös korostaa paavi Paavali VI:n vuonna 1968 julkaiseman Humanae vitae -kiertokirjeen ajankohtaisuutta. Kiertokirjeessä Paavali VI selitti, miksi ehkäisyn käyttö avioliitossa ei ole kristillisen avioliitto- ja ihmiskäsityksen mukaista.

Sekä paavi että piispat ilmaisivat myös ilonsa toukokuussa Ruotsissa pidettävästä katolisesta perhekongressista.

KATT/VIS/katolskakyrkan.se