Paavi jättää tehtävänsä 28. helmikuuta!

Paavi Benedictus XVI on tänään konsistorissa aamupäivällä 11. helmikuuta ilmoittanut kardinaaleille jättävänsä tehtävänsä. Paavi on ilmoittanut luopuvansa tehtävästään 28. helmikuuta 2013 kello 20.00 alkaen (klo 21 Suomen aikaa). Syyksi paavi on ilmoittanut voimiensa vähenemisen, jonka vuoksi hän ei enää kykene hoitamaan paavinvirkaa sen vaatimalla tavalla.

Paavin ilmoitus kardinaaleille:

Rakkaat veljet,
En kutsunut teitä tähän konsistoriin vain kolmen kanonisaation vuoksi, vaan ilmoittaakseni päätöksen, joka on kirkon elämän kannalta hyvin tärkeä. Tutkittuani toistuvasti omaatuntoani Jumalan edessä olen tullut varmuuteen siitä, että ikääntymiseni vuoksi voimani eivät enää riitä Pietarin palveluviran hoitamiseen asianmukaisella tavalla. Olen hyvin tietoinen siitä, että tätä palveluvirkaa on sen hengellisen olemuksen vuoksi hoidettava paitsi teoin ja sanoin, myös kärsien ja rukoillen.

Kuitenkin nykypäivän maailmassa, jossa tapahtuu nopeita muutoksia ja jota ravisuttavat kysymykset, joilla on uskonelämän kannalta suuri merkitys, pyhän Pietarin veneen ohjaamiseksi ja evankeliumin julistamiseksi tarvitaan sekä ruumiin että sielun voimia. Voimia, jotka minulla viime kuukausina ovat vähentyneet niin, että olen joutunut tunnustamaan, etten kykene hoitamaan hyvin minulle uskottua palveluvirkaa.

Siksi, hyvin tietoisena tekoni vakavuudesta ja tehtyäni päätökseni täysin vapaasti ilmoitan, että luovun Rooman piispan ja pyhän Pietarin seuraajan palveluvirasta, jonka kardinaalit uskoivat minulle 19. huhtikuuta 2005, niin, että 28. helmikuuta 2013 kello 20.00 (klo 21.00 Suomen aikaa) alkaen Rooman piispanistuin, pyhän Pietarin piispanistuin on tyhjä ja asianmukaisten tahojen on kutsuttava koolle konklaavi uuden paavin valitsemiseksi.

Rakkaat veljet, kiitän teitä sydämestäni siitä rakkaudesta ja työstä, jolla olette kanssani kantaneet palveluvirkani taakkaa, ja pyydän anteeksiantoa kaikista puutteistani.

Uskokaamme nyt pyhä kirkko ylimmän paimenensa, Herramme Jeesuksen Kristuksen hoitoon, ja pyytäkäämme hänen pyhän äitinsä Marian esirukouksia, jotta hän äidillisellä hyvyydellään auttaisi kardinaaleja uuden paavin valinnassa. Mitä minuun tulee, tahdon myös tulevaisuudessa palvella koko sydämestäni, rukoukseen omistetulla elämällä, Jumalan pyhää kirkkoa.

KATT