Paavi Ruotsissa: saarna messussa Swedbank-stadionilla 1.11.2016

Yhdessä koko kirkon kanssa vietämme tänään kaikkien pyhien juhlapyhää. Muistamme näin sekä heitä, jotka kirkon historian kuluessa on julistettu pyhiksi, että lukemattomia veljiämme ja sisariamme, jotka ovat eläneet kristillisen elämänsä uskon ja rakkauden täyteydessä, eläneet yksinkertaista ja kätkettyä elämää. Varmasti heidän joukossaan on monia sukulaisiamme, ystäviämme ja tuttaviamme.

Vietämme siis pyhyyden juhlaa. Toisinaan tuo pyhyys ei ilmene suurina tekoina tai poikkeuksellisina menestyksinä, vaan uskollisena jokapäiväisenä kasteen vaatimusten todeksi elämisenä. Se on pyhyyttä, joka koostuu Jumalan ja lähimmäisten rakastamisesta. Se on uskollista rakkautta, joka antaa itsensä kokonaan toisille, kuten niiden äitien ja isien elämä, jotka uhrautuvat perheensä eteen ja ovat valmiita luopumaan ‒ vaikka se ei olisikaan helppoa ‒ monista asioista, monista henkilökohtaisista projekteista ja suunnitelmista.

Mutta jos jokin on todella tyypillistä pyhille, se on se, että he ovat todella onnellisia. He ovat löytäneet aidon onnellisuuden salaisuuden, joka asuu syvällä sielussa ja jonka lähde on Jumalan rakkaus. Siksi pyhiä kutsutaan autuaiksi. Autuaaksijulistukset ovat heidän tiensä, heidän päämääränsä kohti kotimaata. Autuaaksijulistukset ovat Herran meille osoittama elämän tie, jotta seuraisimme hänen jälkiään. Tämän päivän evankeliumissa kuulimme, kuinka Jeesus lausui nämä autuaaksijulistukset suuren väkijoukon edessä, vuorella lähellä Galileanjärveä.

Autuaaksijulistukset ovat Kristuksen ja siten myös kristityn kuva. Niistä haluan korostaa yhtä: ”Autuaita kärsivälliset” (lempeät). Jeesus sanoo itsestään: ”Oppikaa minulta: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä” (vrt. Matt. 11:29). Tämä on hänen hengellinen muotokuvansa ja se paljastaa hänen rakkautensa runsauden. Kärsivällisyys/lempeys on tapa elää ja toimia, joka tuo meidät lähelle Jeesusta ja toinen toisiamme. Se auttaa meitä jättämään syrjään kaiken sen, mikä jakaa ja vieraannuttaa meitä, ja löytämään uusia tapoja edetä ykseyden tiellä. Niin tekivät tämän maan pojat ja tyttäret, joihin kuuluvat hiljattain kanonisoitu pyhä Maria Elisabeth Hesselblad ja pyhä Vadstenan Birgitta, Euroopan suojelija. He rukoilivat ja tekivät tötä luodakseen ykseyden ja yhteyden siteitä kristittyjen kesken. Yksi puhutteleva merkki tästä on se, että juuri täällä, heidän maassaan, jolle on tyypillistä erilaisten kansojen rinnakkaiselo, me vietämme yhdessä reformaation 500-vuotismuistoa. Pyhät saavat aikaan muutoksen sydämen lempeyden kautta. Tuon lempeyden kautta ymmärrämme Jumalan suuruuden ja palvomme häntä vilpittömästi. Lempeys on niiden asenne, joilla ei ole mitään menetettävää, koska heidän ainoa rikkautensa on Jumala.

Autuaaksijulistukset ovat jossakin mielessä kristittyjen henkilötodistus. Niistä meidät tunnistetaan Jeesuksen seuraajiksi. Meitä kutsutaan olemaan autuaita, seuraamaan Jeesusta, kohtaamaan aikamme vaivat ja ahdingot Jeesuksen rakkauden hengessä. Niin voimme tunnistaa ja elää uudet tilanteet uudistuneessa ja aina ajankohtaisessa hengessä. Autuaita ne, jotka kestävät uskollisesti toisten tekemät pahuudet ja jotka antavat sydämestään anteeksi. Autuaita ne, jotka katsovat hylättyjä ja syrjittyjä silmiin ja ovat heidän lähellään. Autuaita ne, jotka näkevät Jumalan jokaisessa ihmisessä ja näkevät vaivaa, jotta toisetkin löytäisivät Jumalan. Autuaita ne, jotka suojelevat ja hoitavat yhteistä kotiamme. Autuaita ne, jotka luopuvat omasta mukavuudestaan autaakseen toisia. Autuaita ne, jotka rukoilevat ja työskentelevät kristittyjen yhteyden puolesta. Kaikki nämä ovat Jumalan laupeuden ja hellyyden sanansaattajia ja saavat varmasti Jumalalta ansaitsemansa palkkion.

Rakkaat veljet ja sisaret, kutsu pyhyyteen on suunnattu kaikille ja se on otettava vastaan Herralta uskon hengessä. Pyhät rohkaisevat meitä elämällään ja esirukouksillaan Jumalan luona, ja me tarvitsemme toinen toisiamme tullaksemme pyhiksi; auttaaksemme toinen toisiamme tullaksemme pyhiksi! Pyytäkäämme yhdessä armoa ottaa tämä kutsu iloiten vastaan ja työskennellä yhdessä sen toteutumiseksi. Taivaalliselle äidillemme, pyhien kuningattarelle, uskomme pyyntömme ja vuoropuhelun, joka pyrkii kaikkien kristittyjen täyteen yhteyteen, jotta olisimme siunattuja ponnistuksissamme ja saavuttaisimme pyhyyden ykseydessä.