Paavi Saksan luterilaisten ja katolilaisten edustajille: jatkakaa rohkeasti eteenpäin

151214-031Paavi Franciscus tapasi 18.12.2014 Saksan evankelis-luterilaisen kirkon johtajien ja maan katolisen piispainkokouksen ekumeenisen komission edustajien delegaation ja kehotti osapuolia jatkamaan työtä ykseyden saavuttamiseksi kaikkien kristittyjen välillä.

Pyhä isä kutsui osapuolia katsomaan rohkeasti tulevaisuuteen ja tarttumaan pelkäämättä vaikeisiinkin aiheisiin, kuten kysymyksiin perheestä, avioliitosta, seksuaalisuudesta ja ihmisen elämästä. Näitä teemoja ei paavin mielestä saa jättää käsittelemättä, vaikka ne saattaisivatkin vaarantaa ekumeenisen konsensuksen.

Paavi muisti puheessaan niin osapuolten Augsburgissa vuonna 1999 allekirjoittamaa yhteistä julistusta vanhurskauttamisesta, 50 vuotta sitten julkaistua Vatikaanin II kirkolliskokouksen ekumeniadekreettiä “Unitatis redintegratio” kuin myös tulevaa, vuonna 2017 vietettävää reformaation 500-vuotismuistoa.

Pyhä isä kuvaili osapuolten välille kehittynyttä suhdetta vilpittömäksi ja veljelliseksi ja nosti vanhurskauttamisjulistuksen esille tärkeänä etappina kohti yhteistä päämäärää. Reformaation merkkivuotta paavi toivoi vietettävän ilman triumfalismia, oman perinteen yksipuolista korostamista ja muistaen kaikkien kristittyjen jakamaa uskoa yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan.

KATT/RV/VIS