Paavi tapasi suomalaisvaltuuskunnan

(c) Kaisa Kariranta

Kuvassa vasemmalta oikealle: metropoliitta Ambrosius, piispa Askola, piispa Brian Farrell (ykseysneuvoston sihteeri), kardinaali Kurt Koch (ykseysneuvoston puheenjohtaja), kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, viestintäjohtaja Tuomo Pesonen ja piispa Sippo. Kuva (c) Kaisa Kariranta.

Paavi Franciscus tapasi maanantaina 18.1.2016 perinteiseen tapaan vuosittain Roomassa vierailevan ekumeenisen suomalaisvaltuuskunnan, jossa tänä vuonna on mukana kolme piispaa Helsingistä: piispa Teemu Sipon SCJ johtaman katolisen ryhmän lisäksi mukana on Helsingin ortodoksinen piispa metropoliitta Ambrosius sekä Helsingin luterilainen piispa Irja Askola.

Valtuuskunnalle osoittamassaan puheessa pyhä isä kiitti suomalaista ekumeniaa ja kannusti jatkamaan ekumeenista keskustelua, sillä vuoropuhelussa on “silti vielä jäljellä eroja opissa ja käytännöissä”.

Tiistaina 19.1. piispa Sippo viettää katolisen pyhän messun Santa Maria sopra Minervan basilikassa. Messussa saarnaa metropoliitta Ambrosius ja esirukoukset lukee piispa Askola.

Paavin puhe kokonaisuudessaan:

Pyhän isän Franciscuksen
tervehdys suomalaiselle ekumeeniselle valtuuskunnalle
maanantaina 18. tammikuuta 2016

Rakkaat veljet ja sisaret!

Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleiksi, kun tänä vuonna jälleen kerran vierailette Rooman piispan luona perinteisellä pyhän Henrikin pyhiinvaelluksellanne. Kiitän Helsingin luterilaista piispaa Irja Askolaa ystävällisestä tervehdyksestänne.

Ekumeeninen pyhiinvaelluksenne on hieno merkki siitä, että te luterilaisina, ortodokseina ja katolilaisina olette ymmärtäneet, mikä teitä yhdistää, ja että te tahdotte yhdessä todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ykseyden perusta.

Voimme aivan erityisellä tavalla kiittää Herraa luterilaisten ja katolilaisten välisen vuoropuhelun hedelmistä. Ajattelen tässä erityisesti yhteistä asiakirjaa “Vanhurskauttaminen kirkon elämässä”. Näille perusteille rakentaen vuoropuhelunne edistyy lupaavasti kohti yhteistä sakramentaalisen tason ymmärrystä kirkosta, eukaristiasta ja virasta. Nämä yhdessä kuljetut askeleet eteenpäin laskevat lujan perustan kasvavalle uskon ja hengellisyyden yhteydelle, kun suhteenne kehittyvät tyynen keskustelun ja veljellisen jakamisen hengessä.

Kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus tulee hyvin esille tänään alkavan kristittyjen ykseyden edistämisen rukousviikon raamatuntekstissä tälle vuodelle: “Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa” (1. Piet. 2:9).

Vuoropuhelussamme on silti vielä jäljellä eroja opissa ja käytännöissä. Tämä ei saa lannistaa meitä, vaan sen on kannustettava meitä eteenpäin matkallamme kohti yhä suurempaa ykseyttä, tekemään työtä vanhojen ajatusten ja epäluulojen voittamiseksi. Maailmassa, jota konfliktit usein hajottavat ja jota sekularismi ja välinpitämättömyys leimaavat, meidät on kutsuttu tunnustamaan yhdessä uskomme Jeesukseen Kristukseen ja näin tulemaan yhä uskottavammiksi todistajiksi ykseydestä, rauhan ja sovituksen edistäjiksi.

Rakkaat veljet ja sisaret, arvostan myös paljon yhteistä sitoutumistanne luomakunnan suojelemiseen ja kiitän teitä siitä symbolisesta vieraanvaraisuuden osoituksesta, jonka olette tarjonneet minulle suomalaisten nimissä.

Toivoen, että tämä vierailu yhä enemmän vahvistaa yhteistyötä yhteisöjenne välillä, ja pyydän teille Jumalan runsasta armoa ja annan teille sydämellisesti siunaukseni.

KATT/VIS