Paavi tiukentaa Vatikaanin talousvalvontaa

Vatikaani on julkaissut joulukuun lopussa paavi Benedictuksen omasta aloitteestaan antaman apostolisen kirjeen finanssi- ja rahapolitiikan maailmassa harjoitettujen laittomuuksien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Apostolisen kirjeen perusteluissa pyhä isä kirjoittaa:

”Apostolinen istuin on aina korottanut ääntään kehottaen hyvän tahdon ihmisiä, varsinkin kansojen johtajia, ottamaan tehtäväkseen – myös oikeudenmukaisen ja kestävän maailmanlaajuisen rauhan avulla – rakentaa maan päällä Jumalan valtakuntaa, jota kohti kansojen ja kansakuntien historia kulkee (Benedictus XVI: Kiertokirje Caritas in veritate (29.6.2009), 7. AAS 101/2009, 645). Ikävä kyllä meidän päiviemme yhä globalisoituneemmassa yhteiskunnassa rauhaa uhkaavat monet eri tekijät, esimerkiksi markkinoiden ja talouden epäasiallinen hyödyntäminen samoin kuin terrorismiperäisen väkivallan aiheuttama kauhea tuho, joka aiheuttaa kuolemaa, kärsimystä, vihaa ja yhteiskunnallista epävakautta.

”Kansainvälinen yhteisö varautuu tähän aivan oikein omaksumalla juridisia periaatteita ja työkaluja, joiden avulla se voi estää ja vastustaa rahanpesuun ja terrorismin taloudelliseen tukemiseen liittyviä ilmiöitä.

”Pyhä istuin hyväksyy tämän tavoitteen ja aikoo ottaa nämä säännöt käyttöön myös oman ja Vatikaanivaltion tehtävissä tarvittavien aineellisten resurssien hoidossa.

”Tässä merkityksessä olen vahvistanut, myös Vatikaanivaltion ja Euroopan unionin välillä 17.12.2009 solmitun valuuttapoliittisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, Vatikaanivaltiota varten 30.12.2010 annetun lain. Se koskee rikollisesta toiminnasta saatujen tulojen pesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä ja torjumista ja julkaistaan tänään.”

Apostolisen kirjeen mainitseman lain keskeinen sisältö on uuden taloudellisen valvontaelimen – Autorità di Informazione Finanziaria, AIF – perustaminen Vatikaaniin. Elimen tehtävänä on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista siinä määrin, kuin sellaiseen olisi mahdollisuuksia Vatikaanin ja Rooman kuurian alaisissa virastoissa ja laitoksissa.

Laki on osa Apostolisen istuimen pyrkimystä vahvistaa oikeudenmukaista ja rehellistä yhteiskunnallista järjestystä. Katolisen kirkon periaatteisiin kuuluu, ettei koskaan saa hylätä tai heikentää yhteiskunnallisen moraalin suuria periaatteita: läpinäkyvyyttä, rehellisyyttä ja vastuullisuutta (vrt. Benedictus XVI: Caritas in veritate, 36).

KATT/VIS