Paavin joulutervehdys 25.12.2012

PAAVI BENEDICTUS XVI:N JOULUTERVEHDYS (URBI ET ORBI) 25.12.2012

Veritas de terra orta est. Totuus versoo maasta (Ps. 85:12).

Rakkaat veljet ja sisaret Roomassa ja kaikkialla maailmassa. Hyvää joulua teille ja teidän perheillenne.

paavi-joulupaiva2012Tänä Uskon vuonna lausun joulutervehdykseni ja -toivotukseni näillä psalmien sanoilla: Totuus versoo maasta. Nämä psalmin sanat kertovat tulevaisuudesta: Laupeus ja totuus kohtaavat, oikeus ja rauha suutelevat toisiaan. Totuus versoo maasta, ja oikeus katsoo alasta taivaasta. Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa. Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa hänelle tien. (Ps. 85:11-14)

Tänään nämä profeetalliset sanat ovat käyneet toteen. Jeesuksessa, joka syntyi Betlehemissä Neitsyt Mariasta, laupeus ja totuus todella kohtasivat; oikeus ja rauha suutelivat toisiaan; totuus versoi maasta, ja oikeus katsoi alas taivaasta. Pyhä Augustinus selittää tämän ihailtavan lyhyesti: ”Mikä on totuus? Jumalan Poika. Mikä on maa? – Se on liha. Kysy, mistä Kristus on syntynyt, ja näet, että totuus on versoo maasta… Totuus on syntynyt Neitsyt Mariasta.” (En. in Ps. 84,13). Joulusaarnassa Augustinus sanoo: tässä jokavuotisessa juhlassa me vietämme sitä päivää, jona tämä profetia toteutui: totuus versoo maasta, ja oikeus katsoo alas taivaasta. Totuus, joka on Isän sylissä, on versonut maasta syntyäkseen myös äidin kohdusta. Totuus, joka hallitsee koko maailmaa, versoo maasta, jotta nainen pitäisi sitä sylissään. Totuus, jota taivas ei voinut pitää itsellään, versoi maasta ja pantiin seimeen. Kenen hyväksi mahtava Jumala tuli alhaiseksi? Varmasti ei itsensä tähden vaan meidän parhaaksemme, jos me uskomme.” (Sermones, 185, 1)

”Jos me uskomme.” Tässä näemme uskon voiman! Jumala on tehnyt kaiken, hän on tehnyt sen, mikä oli mahdotonta: hän syntyi ihmiseksi. Hänen kaikkivaltias rakkautensa on tehnyt jotakin, joka ylittää kaiken inhimillisen käsityskyvyn: Ääretön syntyi lapseksi ihmisten perheeseen. Ja kuitenkaan tämä sama Jumala ei pääse minun sydämeeni, ellen avaa hänelle ovea. Porta fidei! Uskon ovi! Me voimme pelätä sitä, koska luulemme olevamme kaikkivoivia. Tämä inhimillinen kyky sulkeutua Jumalalta saa meidät pelkäämään. Mutta nähkää todellisuus, joka karkottaa tämän synkän ajatuksen, toivo voittaa pelon: Totuus on ilmestynyt! Jumala on syntynyt! ”Maa on antanut satonsa” (Ps. 67:7). On olemassa hyvä maa, terve maa, maa, joka on vailla itsekkyyttä ja avoimuuden puutetta. Maailma on hyvä maaperä, jonka Jumala on valmistanut, jotta hän voisi asua meidän keskellämme. Hänen läsnäolonsa asuinpaikka tässä maailmassa. Tämä hyvä maa on olemassa, ja myös nyt vuonna 2012 tästä maasta versoo totuus! Sen tähden maailmassa on toivoa, toivoa, johon voi luottaa, jopa vaikeimpina aikoina ja vaikeimmissa tilanteissa. Totuus on versonut maasta tuoden mukanaan armon, oikeudenmukaisuuden ja rauhan.

Tulkoon siis rauha Syyrian kansalle, jota sota on haavoittanut ja jakanut syvästi säästämättä edes puolustuskyvyttömiä ja viattomia. Vielä kerran minä vetoan, että verenvuodatus lopetettaisiin, että pakolaiset saisivat apua helpommin ja että alkaisi dialogi poliittisen ratkaisun saamiseksi.

Versokoon rauha myös maassa, jossa Lunastaja syntyi, ja suokoon hän israelilaisille ja palestiinalaisille rohkeuden lopettaa konflikti ja erottava jako ja lähteä päättäväisesti neuvottelujen tielle.

Pohjoisen Afrikan maissa, joissa siirrytään uuteen tulevaisuuteen, ja erityisesti Egyptissä, jota Jeesuksen lapsuus on siunannut, rakentakoot ihmiset yhdessä yhteiskuntia, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuteen kaikkien ihmisten vapauden ja arvokkuuden kunnioittamiseen.

Versokoon rauha laajassa Aasiassa. Katsokoon Jeesus-lapsi armollisesti niitä monia kansoja, jotka elävät siellä, ja erityisesti niitä, jotka uskovat häneen. Kääntäköön Rauhan Ruhtinas katseensa Kiinan kansantasavallan uusien johtajien puoleen, jotka aloittavat suurta tehtäväänsä. Toivon, että täyttäessään tätä tehtävää he arvostaisivat uskontojen panosta kunnioittaen niistä jokaista tavalla, joka auttaa rakentamaan veljellistä yhteiskuntaa tuon jalon kansan ja koko maailman hyväksi.

Palauttakoon Kristuksen syntymä rauhan Maliin ja yksimielisyyden Nigeriaan, jossa raaka terrori vaatii jatkuvasti uhreja varsinkin kristittyjen keskuudessa. Tuokoon Lunastaja apua ja helpotusta Kongon demokraattisesta tasavallan itäosasta paenneille ja suokoon hän rauhan Keniaan, jossa on hyökätty tavallisten ihmisten ja kirkkojen kimppuun.

Siunatkoon Jeesus-lapsi Latinalaisen Amerikan suuria uskovien joukkoja, jotka juhlivat häntä. Lisätköön hän heissä inhimillisiä ja kristillisiä hyveitä, pitäköön hän huolta niistä, joiden on ollut pakko jättää perheensä ja kotimaansa, vahvistakoon hän valtioiden johtajia heidän sitoumisessaan kehitykseen ja taistelussa rikollisuutta vastaan.

Rakkaat veljet ja sisaret. Armo ja totuus, oikeudenmukaisuus ja rauha ovat kohdanneet, ne ovat tulleet lihaksi Betlehemissä Marialle syntyneessä lapsessa. Se lapsi on Jumalan poika, hän on Jumala, joka on tullut historiaan. Hänen syntymänsä on koko ihmiskunnan uuden elämän puhkeamista kukkaan. Tulkoon jokaisesta maasta hyvä maa, joka ottaa vastaan ja levittää laupeutta ja totuutta, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Hyvää joulua teille kaikille.

© Copyright 2012 – Libreria Editrice Vaticana