Paavin paimenkirjeen pääsisältö

Paavi Benedictus kirjoitti paimenkirjeen Irlannin katolilaisille. Paimenkirjettä voidaan hyvällä syyllä pitää paavin yleisenä kannanottona kirkon piirissä tapahtuneeseen hyväksikäyttöön. Seuraavassa on Vatikaanin lehdistöosaston laatima yhteenveto paimenkirjeestä:

Paavi on kirjoittanut paimenkirjeen kaikille Irlannin katolilaisille ilmaisten tyrmistyksensa lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, johon kirkon työntekijät ovat syyllistyneet, sekä siihen tapaan, jolla paikalliset piispat ja sääntökuntien esimiehet ovat hoitaneet asiaa. Paavi pyytää, että kirje luettaisiin tarkasti ja kokonaisuudessaan. Pyhä isä sanoo olevansa rukouksessa lähellä koko Irlannin katolista yhteisöä tänä raskaana aikana, ja hän ehdottaa tietä parantumiseen, uudistumiseen ja hyvitykseen.
Hän kutsuu heitä muistamaan sitä kalliota, josta heidät on lohkaistu (vrt Jes. 51:1), ja erityisesti sitä hienoa työtä, jota irlantilaiset munkit ovat tehneet Euroopan kulttuurin hyväksi ja kristinuskon levittämiseksi kaikille mantereille. Viime vuodet ovat tuoneet monia haasteita Irlannin uskolle nopeasti edenneiden yhteiskunnallisten muutosten myötä ja perinteisten hartausmuotojen ja sakramentaalisten käytäntöjen heikentyessä. Kirkon toiminta lasten seksuaalisen hyväksikäytön tultua ilmi on ymmärrettävä näiden asioiden yhteydessä.

Monet tekijät ovat vaikuttaneet ongelman syntymiseen: riittämätön moraalinen ja hengellinen koulutus seminaareissa ja novisiaateissa, yhteiskunnan taipumus suosia papistoa ja muita auktoriteetteja sekä väärä huoli kirkon maineesta ja skandaalin välttely, jotka tuottivat tulokseksi epäonnistumisen kanonisten rangaistusten käyttämisessä, kun niitä olisi tarvittu. Vain näiden kriisin aiheuttaneiden monien elementtien huolellisella tutkimisella voidaan löytää oikea diagnosi sen syistä ja myös tehokkaat lääkkeet.

Irlannin piispojen ad limina -käynnillä Roomassa 2006 paavi vaati heitä ”tuomaan esiin totuuden siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut, ottamaan vaadittavat askeleet sen estämiseksi tapahtumasta uudestaan, varmistamaan että oikeudenmukaisuuden periaatteita täysin noudatetaan, ja ennen kaikkea tuomaan parantumista noiden kauheiden rikosten uhreille”. Sen jälkeen hän itse on tavannut uhreja useammin kuin kerran, kuunnellut heidän kertomuksiaan, rukoillut heidän kanssaan ja heidän puolestaan, ja hän on valmis tekemään niin myös tulevaisuudessa. Helmikuussa 2010 hän kutsui Irlannin piispat Roomaan keskustelemaan kanssaan ongelmaa korjaavista toimenpiteista, erityisesti menettelytavoista ja sopimuksista, joilla nyt varmistetaan lasten turvallisuus kirkon piirissä ja vastataan nopeasti ja viisaasti syytöksiin hyväksikäytöstä. Tässä paimenkirjeessä paavi puhuu suoraan Irlannin katolisen kirkon eri ryhmille nykyisessä tilanteessa.

Ensiksi hän kohdistaa sanansa uhreille ja tunnustaa heidän kärsineen tuskallisen petoksen ja kertoo, kuinka syvästi pahoillaan hän on siitä, mitä he ovat joutuneet kokemaan. Hän myöntää, että monissa tapauksissa kukaan ei halunnut kuunnella, kun he vihdoin uskalsivat puhua tapahtuneesta. Paavi sanoo ymmärtävänsä, miltä sisäoppilaitoksissa asuneista on täytynyt tuntua, kun heillä ei ollut mitään mahdollisuutta paeta kärsimyksistään. Samalla kun hän myöntää, kuinka kovaa monille heistä täytyy olla anteeksiantaminen tai sovinto kirkon kanssa, hän kehottaa heitä pitämään kiinni toivosta. Jeesus Kristus, joka itse oli epäoikeudenmukaisten kärsimysten uhri, ymmärtää heidän kärsimyksensä syvyyden ja sen pysyvän vaikutuksen heidän elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa. Kuitenkin Jeesuksen haavat hänen vapahtavan kärsimyksensä muuttamina ovat juuri se väline, jonka voimalla paha murretaan ja meidät synnytetään elämään ja toivoon. Paavi kehottaa uhreja etsimään kirkossa mahdollisuutta kohdata Kristus ja löytää parannus ja sovinto oppimalla uudestaan tuntemaan Kristuksen äärettömän rakkauden jokaista heitä kohtaan.

Sanoissaan lapsia ja nuoria hyväkseenkäyttäneille papeille ja sääntökuntalaisille paavi muistuttaa heitä heidän vastuustaan Jumalan edessä ja pätevien oikeusistuinten edessä niistä syntisistä ja rikollisista teoista, joita he ovat tehneet. He ovat pettäneet pyhän luottamuksen ja saattaneet veljensä häpeään ja häväistyksen kohteiksi. On tehty suurta vahinkoa paitsi uhreille, myös julkiselle käsitykselle pappeudesta ja sääntökuntaelämästä Irlannissa. Vaatien heitä alistumaan oikeuden päätöksiin paavi muistuttaa heitä siitä, ettei heidän tarvitse epäillä Jumalan armoa, jota tarjotaan vapaasti jopa suurimmillekin syntisille, jos he katuvat tekojaan, tekevät katumustöitä ja rukoilevat nöyrästi anteeksiantoa.

Paavi rohkaisee vanhempia kestävyyteen lasten kasvattamisen vaativassa tehtävässä, jotta lapset tietäisivät, että heitä rakastetaan ja heistä pidetään huolta ja jotta heissä kehittyisi terve itsekunnioitus. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu opettaa uusille sukupolville ne moraalin periaatteet, jotka ovat oleellisia sivistyneelle yhteiskunnalle. Paavi kutsuu lapset ja nuoret löytämään kirkossa tilaisuuden elävään kanssakäymiseen Kristuksen kanssa, ja siihen että he eivät antaisi joidenkin pappien ja sääntökuntalaisten lankeemusten pelottaa itseään. Hän myös kehottaa pappeja ja sääntökuntalaisia olemaan lannistumatta ja sen sijaan omistautumaan uudelleen omiin apostolaatteihinsa ja työskentelemään yhteistyössä esimiestensä kanssa tarjotakseen Irlannin kirkolle uutta elämää ja elinvoimaa todistamalla elämällään Herran pelastusteoista.

Kohdistaen sanansa Irlannin piispoille paavi huomauttaa vakavista arvostelukyvyn pettämisistä ja puutteista johtajuudessa monien kohdalla, koska he eivät soveltaneet oikealla tavalla kanonisia menettelytapoja vastatessaan väitteisiin hyväksikäytöstä. Vaikka usein oli vaikea tietää, miten monimutkaisia tilanteita olisi tullut hoitaa, tosiasiaksi jää, että tehtiin vakavia virheitä, ja piispat ovat sen johdosta menettäneet uskottavuutensa. Paavi kehottaa heitä jatkamaan lujia ponnistelujaan tehtyjen virheiden korjaamiseksi ja estämään kaikki uudet tapaukset soveltamalla kanonista lakia ja tekemällä yhteistyötä viranomaisten kanssa asioissa, jotka vaativat heidän pätevyyttään. Hän kehottaa piispoja lisäksi omistautumaan uudelleen pyhyyteen pyrkimiseen ja olemaan siinä esimerkkinä sekä rohkaisemaan pappeja ja maallikkoja tekemään oman osansa Kirkon elämässä ja lähetystehtävässä.

Lopuksi paavi ehdottaa joitakin erityisiä askeleita Irlannin katolisen kirkon uudistumisen avuksi. Hän pyytää kaikkia uhraamaan perjantain katumustyönsä vuoden ajan hyväksikäytön synnin korjaamiseksi. Hän suosittelee usein toistuvaa sovituksen sakramentin käyttämistä ja eukaristian palvontaa. Hän ilmoittaa aikomuksestaan tehdä apostolinen visitaatio tiettyihin hiippakuntiin, sääntökuntiin ja seminaareihin Rooman kuurian avulla ja hän esittää Irlannin piispoille, papeille ja sääntökuntalaisille maanlaajuista missiota. Koska nyt vietetään kansainvälistä pappien vuotta, hän nostaa esiin pyhän Jean-Marie Vianneyn malliksi ja esirukoilijaksi, jotta pappeus uudistuisi Irlannissa. Kiitettyään kaikkia, jotka ovat tehneet paljon työtä ongelmien lopulliseksi ratkaisemiseksi, hän päätti kirjeensä erityiseen rukoukseen Irlannin kirkon puolesta ja suositteli uskoville sen rukoilemista parantumisen armon herättämiseksi ja uudistumiseksi tänä vaikeana aikana.

KATT/VIS

Paavi Benedictus allekirjoitti paimenkirjeen 19.3. ja se julkaistiin englanniksi ja italiaksi 20.3. Paimenkirje luettiin kaikissa Irlannin seurakunnissa sunnuntaina 21.3.

Paimenkirje on luettavissa Vatikaanin verkkosivuilla osoitteessa vatican.va.