Papisto kokoontui Stella Mariksessa

Pappienneuvoston kokous pidettiin maaliskuun alun talvisessa säässä taas Stella Mariksessa piispa Teemu Sipon SCJ johdolla. Viime kerralla suunniteltiin tämän kokouksen muodostuvan pappien hengelliseksi tapaamiseksi mahdollisen pyhiinvaellusmatkan yhteydessä. Pappien vuoden merkeissä suunniteltu pyhiinvaellus ei kuitenkaan valitettavasti toteutunut hiippakunnan taloudellisen tilanteen ja useassa seurakunnassa välttämättömien, kalliiden remonttien vuoksi.

Stella Mariksen uusi johtaja Auli Nukarinen toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen varapuheenjohtaja Wieslaw Swiech SCJ aloitti kokouksen rukouksella ja lausui kaikki papit, varsinkin uudet papit, Krystian Kalinowskin, Oscar Sinchin ja Francisco Garcia Harveyn, jotka osallistuivat ensimmäisen kerran pappienneuvoston kokoukseen, sydämellisesti tervetulleiksi.

Ensimmäisenä iltana kirkkoherrat ja hiippakunnan keskusten edustajat jakoivat tilannetietoja ja kuulumisia. Seuraavana päivänä olivat vuorossa piispan antama informaatio ja pastoraalineuvoston kuulumiset. Piispa kertoi perinteisestä, pyhän Henrikin juhlan yhteydessä tehdystä onnistuneesta Rooman matkasta ja tulevasta Rooman ad limina apostolorum -vierailusta Pohjoismaiden piispainkokouksen kevätistunnon yhteydessä. Papit harjoittelivat piispan johdolla papin osuuksien laulamista pyhässä messussa. Esilaulajana piispa auttoi pappeja laulamaan yhdessä messun alkumenoja, eukaristisia rukouksia ja loppumenoja. Keskustelimme myös hiippakunnan ordossa olevien velvoittavien juhlapäivien määrästä.

Samana iltana dosentti Jan-Peter Paulin alustuksella pohdittiin hiippakunnan toimintakeskuksen Stella Mariksen nykytilannetta ja tulevaisuutta. Stella Maris on hiippakunnan arvokas keskus, jonka ei saa antaa rappeutua ja jonka toiminnan elvyttämiseksi pitäisi ottaa käyttöön uusi strategia. Keskus on kaikkien hiippakuntalaisten käytettävissä, mutta todellisuudessa vain pieni joukko (20%) käytti sitä hyväkseen vuoden aikana. Pohdittiin keskukselle erilaisia suosituksia, jotta se voisi kehittyä tunnettuna pyhiinvaellus- ja retrettipaikkana.

Keskusteltiin informaatiokurssista, aikuiskatekeesin nykytilanteesta ja uusista haasteista. Johdantokurssiin osallistuvien lukumäärä on viime aikoina lisääntynyt moninkertaisesti, varsinkin nuorten keskuudessa. Kirkkoon liittyvillä on kuitenkin pulaa esittelijöistä, siksi tarvitaan aktiivisia katolisia maallikkoja, jotka ovat mukana johdantokurssin prosessissa auttaakseen uusia tulokkaita. Uudet jäsenet joutuvat jatkuvasti vastaamaan ympäristön haasteisiin ja siksi liittymisen jälkeen monet katoavat Kirkosta kokonaan tai ilmestyvät vain silloin tällöin. Aikuiskatekeesin jatko-osa olisi tarpeen, kuten myös jatkuva henkilökohtainen yhteydenpito kirkkoherran kanssa.

Kokouksen viimeisenä päivänä Katekeettisen keskuksen johtaja Riitta Laukama alusti ”katekeesi, uskonnonopetus ja seurakunta” -aihetta. Hän korosti maallikoiden apostolaattia – kouluttamista katekeesitehtävään. Maallikoiden hyödyntäminen ja heidän yhteistyönsä piispan ja kirkkoherran kanssa on aina tärkeää! Keskustelun aiheina olivat myös hiippakuntajuhla, vahvistusleiri, kesäleirit, Köyliön vaellus, maailman nuortenpäivät, vanhan messun vietto sekä kommuunion jakamisen muoto.
Pappienneuvosto on koolla seuraavan kerran Stella Mariksessa lokakuun lopussa.

Nguyen Toan Tri
Pappienneuvoston sihteeri