Papisto Stella Mariksessa 19.-21.10.

Fides 2009/12

Helsingin katolisen hiippakunnan papisto kokoontui pappienneuvoston kokoukseen, joka pidettiin Stella Mariksessa syksyisessä säässä lokakuun puolenvälin jälkeen. Uuden piispan lisäksi läsnä oli 16 pappia, neljä oli poissa sapattivapaan tai retrettien takia.

Pappienneuvoston kokous Stella Mariksessa lokakuussa oli ensimmäinen virallinen pappienneuvoston kokous sede vacanten ajan jälkeen. Uuden piispan Teemu Sipon SCJ johdolla ensimmäinen ilta käytettiin kokonaan pappienneuvoston järjestäytymiseen. Keskusteluissa nousi esiin pappienneuvoston tarkoitus ja puheenvuorot käsittelivät ylipäätään kaikenlaisia pappienneuvostoon liittyviä aiheita. Siinä toteutui sekä asiallinen keskustelu päätöksineen hiippakunnan rakentamiseksi että jäsenten yhdessäolo ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Kirkon kanonisen lain mukaan pappienneuvosto toimii piispan neuvoa antavana elimenä, jonka puheenjohtaja on piispa itse. Säännöt luettuaan, papit äänestivät isä Wieslaw Swiechin SCJ, uudelleen pappienneuvoston varapuheenjohtajaksi. Samassa yhteydessä piispa Teemu valitsi myös isä Tri Nguyenin uudelleen pappienneuvoston sihteeriksi.

Seuraavana päivänä kirkkoherrojen ja hiippakunnan keskusten edustajien antamien tilannetietojen jälkeen, esitettiin ajatuksia hiippakunnan tämän hetkisistä tarpeista. Siihen liittyen ehdotettiin toimenpiteitä asioiden hoitamiseksi. Tärkeimpiä käsiteltyjä kysymyksiä olivat nuorisotyö, hiippakunnan kasvaminen ja ykseys, kirkosta vieraantuneet ihmiset, avioliitto ja seksuaalinen etiikka. Keskustelu keskittyi ennen kaikkea hiippakunnan nuorisotyöhön, siihen, miten voitaisiin toimia lasten ja nuorten parhaaksi hiippakunnassamme. Nuorisotyön aiheeseen liittyi myös tärkeä kysymys hiippakuntamme tulevaisuudesta. Konkreettinen aloite oli järjestää rippileirin kaikille vahvistuksen sakramenttiopetuksessa olleille nuorille. Sellainen leiri vahvistaisi katolista identiteettiä, lisäisi uusia ystävyyssuhteita ja auttaisi sekä suomalaisten että maahanmuuttajien nuorisoa sopeutumaan katoliseen suomalaiskulttuuriin. Pohtimisen arvoista on siis, millä tavoin hiippakuntamme lapset ja nuoret saisivat periä katolisen uskon ja kasvaisivat katolilaisina hyvään elämään, miten saataisiin kirkosta vieraantuneet katolilaiset takaisin, miten ylipäätään saataisiin suomalaiset ja maahanmuuttajat, erilaiset ryhmät ja karismat, kootuksi kasvavaan kirkkoomme ja miten kaikki saataisiin tuntemaan kirkko yhteiseksi kodikseen…

Samana iltana piispa Teemu antoi ajatuksia herättävän ja syvällisen mietiskelyn pappeudesta Pappien juhlavuoden kunniaksi. Tämän jälkeen keskustelimme monista hyvistä ideoista pappien vuodelle. Yksi käytännöllinen ehdotus oli jatkuva tilaisuus intensiivistä rukousta varten pappien puolesta, jokaisessa seurakunnassa. Toinen ehdotus oli mahdollisesti järjestettävä pappien yhteinen pyhiinvaellusmatka Pyhälle maalle tai johonkin muuhun kohteeseen, samassa hengessä kuin paavi Benedictuksen esittämä kutsu maailman pappien tapaamiseen Roomaan juhlavuoden päätteeksi.

Kokouksen viimeisenä päivänä piispa Teemu kertoi laajasti Tallinnassa viime syyskuussa pidetystä Pohjoismaiden piispainkonferenssista. Hän selosti konferenssin antina Pohjoismaiden katolilaisille suunnattuja kahta paimenkirjettä, sunnuntain pyhyydestä ja aikuisten katekumenaatista. Molemmat kirjeet luetaan seurakuntalaisille sunnuntaimessun yhteydessä, ensimmäinen tämän vuoden marraskuussa ja toinen ensi vuoden tammikuussa. Piispa Teemu mainitsi myös marraskuussa pidettävän ekumeenisen pyhiinvaelluksen Roomaan ja ensi vuoden Pohjoismaiden piispainkokouksen ad limina -vierailun yhteydessä Roomassa.

Pappienneuvoston seuraava kokous pidetään ensi vuoden maaliskuussa. Samalla siitä saattaa muodostua myös pappien hengellinen kokous mahdollisen pyhiinvaellusmatkan yhteydessä.

Nguyen Toan Tri
Pappienneuvoston sihteeri