Pienet, viisat ihmiset teologien malleja

Kansainvälisen teologisen komission jäsenille viettämänsä messun yhteydessä paavi Benedictus XVI esitteli joulukuun alussa ”todellisen teologin” ominaisuuksia. Paavin mukaan todellinen teologi on sellainen, joka ei luota siihen, että pystyisi itse ymmärtämään tyhjentävästi Jumalan salaisuutta.

Paavin mukaan viimeisten parin sadan vuoden aikana esim. Raamatun tutkijoiden keskuudessa ”on ollut suuria asiantuntijoita ja … uskon opettajia, jotka ovat tutkineet syvällisesti pelastushistorian yksityiskohtia. He eivät kuitenkaan kyenneet näkemään salaisuutta itseään, keskeistä ydintä: että Kristus todella oli Jumalan Poika”.
Pyhän isän mukaan kirkon historiaan sisältyy pitkä luettelo miehiä ja naisia, jotka pystyivät olemaan nöyriä ja saavuttamaan totuuden. Tällaisiksi paavi mainitsi esimerkiksi pyhän Jeesus-lapsen Teresan ja pyhän Damian de Veusterin. He olivat ”pieniä ihmisiä, mutta samalla viisaita”, siis todellisia malleja ja inspiraation lähteitä, jotka ”tunsivat jotakin sydämessään”.

Paavi sanoi teologeille vielä: ”Ylösnousemuksensa jälkeen Herra kosketti Saulin sydäntä Damaskon tiellä. … Saul, vaikka olikin viisas, ei kuitenkaan nähnyt. … Vasta kun hän tuli sokeaksi, hän todella näki. Suuresta miehestä tulee pieni ja lopulta hän näkee Jumalan viisauden, joka on kaikkea ihmisten viisautta suurempi.”

Kansainvälinen teologinen komissio on uskonopin kongregaation taustalla työskentelevä laajoja teologisia kysymyksiä tutkiva toimikunta.

KATT/VIS/EWTN