Piispa Müllerin eron syy selvisi

Trondheimin prelatuuri on antanut keskiviikkona 8.4. seuraavan tiedotteen, joka koskee prelatuurin edellisen piispa-prelaatin, monsignore Georg Müllerin SSCC eroon johtaneita syitä:

Vatikaanin uskonopin kongregaation prefekti, kardinaali William Levada on antanut minulle 6.4. raskaan tehtävän ilmoittaa, että Pyhä istuin sai tammikuussa 2009 tietää Trondheimin piispa Georg Mülleriä vastaan esitetystä syytöksestä, joka koski alaikäisen henkilön seksuaalista hyväksikäyttöä.

Tukholman nuntiatuuri sai tehtäväksi tutkia asiaa ja pitää yhteyttä Norjan viranomaisiin. Kun Mülleriltä kysyttiin syytöksen paikkansapitävyydestä, hän myönsi teon ja hänen jättämäänsä eroanomukseen suostuttiin heti.

Müller kiistää yksiselitteisesti, että tapauksia olisi useampia; muita uhreja ei ole ilmoittautunut kirkolle tai oikeuslaitokselle.

Vaikka tapaus on Norjan lain mukaan vanhentunut, kirkon sisäinen lainkäyttö yltää siihen. Piispa Müller on siksi erostaan lähtien ollut terapiassa eikä hänellä ole mitään piispallisia eikä pastoraalisia tehtäviä.

Uskonopin kongregaatio on ilmoittanut lisäksi, että tapahtumien yksityiskohtia ei uhrin pyynnöstä ole julkistettu. Uhri on jo täysi-ikäinen. Kongregaatio pyytää, että uhrin toivetta pysyä anonyyminä kunnioitettaisiin.

Piispa Müllerin seuraajana en itse ole ollut osallinen asian käsittelyssä enkä ole nähnyt asiaan liittyvää dokumentaatiota. Kaikki tapaukset, joissa piispa on ylittänyt kirkon tai maallisen lain rajat, kuuluvat uskonopin kongregaation vastuulle.

Klosterneuburg, Itävalta, 6.4.2010

+ Bernt Eidsvig Can.Reg.
Trondheimin prelatuurin apostolinen administraattori

Pohjoismaiden piispainkokouksen suosituksen mukaisesti tapausta kommentoi yksinomaan Oslon katolinen hiippakunta.

KATT