Piispa puolustaa perinteistä avioliittokäsitystä

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on 8.4.2013 antanut lausunnon samaa sukupuolta olevien henkilöiden oikeudesta solmia avioliitto keskenään:

vaakuna piispa Teemu Sippo SCJ

Hyvät hiippakuntalaiset

Nykyään kuulemme mediassa paljon vaatimuksia samaa sukupuolta olevien henkilöiden oikeudesta solmia avioliitto keskenään. Puolestapuhujat pyrkivät voimakkaasti muokkaamaan yleistä mielipidettä sen hyväksi ja saamaan lopulta lainmuutoksen taakse riittävän enemmistön eduskunnassa.

Katolisen kirkon opetus tässä asiassa on yksiselitteinen. Katekismus luonnehtii avioliittoa näin: ”Avioliiton, jolla mies ja nainen perustavat keskinäisen, koko elämän kestävän kumppanuuden ja joka luonteeltaan suuntautuu puolisoiden hyvään ja lasten synnyttämiseen ja kasvattamiseen, on Kristus, Herra, korottanut sakramentin arvoon, kun kyseessä on kaksi kastettua.”(KKK 1601) Edelleen: ”Kutsumus avioliittoon on kirjoitettu syvälle jo miehen ja naisen luontoon, sellaisina kuin he ovat lähteneet Luojan käsistä.”(KKK 1603)

Jos valtiollinen avioliittolaki samaa sukupuolta olevien vihkimisestä astuisi voimaan, niin vaikka se ei suoranaisesti koskisikaan katolista kirkkoa, niin se kuitenkin aiheuttaisi sekaannusta ihmisten mielissä. Jeesuksen ja kirkon vuosituhantisen opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen elämän liitto, joka laajenee lapsissa perheeksi rakkauden hedelmänä. Tämä jo luonnon sanelema avioliittokäsitys on yleinen kaikissa kulttuureissa. Muiden ihmissuhteiden kutsuminen avioliitoksi hämärtäisi ja heikentäisi avioliiton ja perheen merkitystä ja saattaisi aiheuttaa suuria ongelmia yhteiskunnalle.

Katolilaisina kunnioitamme jokaista ihmistä ja samalla pitäydymme kirkon opetukseen avioliitosta.

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa