Piispa Siposta Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja

Ensimmäistä kertaa on katolilainen valittu Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajaksi. Helsingin katolinen piispa Teemu Sippo SCJ valittiin torstaina 8. lokakuuta Vaasassa yksimielisesti SEN:n puheenjohtajaksi neuvoston syyskokouksessa. Hän seuraa tehtävässään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaa Jukka Paarmaa.

Katolinen kirkko Suomessa on kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellisesti täysjäsen kansallisessa ekumeenisessa yhteistyöelimessä. Katolinen paikalliskirkko on vain harvoissa muissa maissa samassa asemassa. Myöskään yleismaailmallinen katolinen kirkko ei ole täysjäsen Kirkkojen Maailmanneuvostossa, johon kuuluvat lähes kaikki reformaatiosta syntyneet kirkolliset yhteisöt ja ortodoksiset kirkot.

Puheenjohtajuus on Suomessa toimivan katolisen kirkon historiassa ensimmäinen. Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yleisvikaari Wieslaw Swiech SCJ. Puheenjohtajuuskausi on kolmevuotinen ja se alkaa vuodenvaihteessa.

SEN:lla on sääntöjensä mukaan kolme varapuheenjohtajaa: luterilaisen kirkon edustajana Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (varaedustaja: pastori Antti Kruus, ev.-lut.), ortodoksisen kirkon edustaja TM Outi Vasko (varaedustaja: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.) ja Missionskyrkan i Finlandin edustaja VTT Markus Österlund (varaedustaja: pastori Mayvor Wärn-Rancken, Metodistkyrkan i Finland).

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin (varaedustaja suluissa):

TT Päivi Jussila (rekisterinjohtaja Veijo Koivula), Suomen evankelis-luterilainen kirkko, TT Tomi Karttunen (TT Minna Hietamäki), Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura (tuomiorovasti Matti Poutiainen), Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko (pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko).

Arkkipiispa Paarmaa ennen puheenjohtajana toimi ortodoksisen kirkon arkkipiispa Johannes ja tätä ennen luterilaisen kirkon arkkipiispa John Vikström. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on perustettu vuonna 1917. SEN:n pääsihteeri on isä Heikki Huttunen, joka on ortodoksi.

KATT/KT