Piispa Teemu Sippo SCJ valittiin toiselle kaudelle Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajana

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on syyskokouksessaan Tampereella 11.10.2012 yksimielisesti valinnut Helsingin katolisen piispan Teemu Sipon SCJ jatkamaan SEN:n hallituksen puheenjohtajana myös seuraavan kolmivuotiskauden 1.1.2013 alkaen. SEN:n varapuheenjohtajina jatkavat piispa Matti Repo, TM Outi Vasko ja VTT Markus Österlund. Kokouksessa valittiin myös heidän varajäsenensä sekä hallituksen muut jäsenet varajäsenineen.

Syyskokous valitsi myös piispa Teemu Sipon henkilökohtaiseksi varajäseneksi SEN:n hallitukseen 1.1.2013 alkavalle kaudelle yleisvikaari Raimo Goyarrolan. Kaudella 2009-2012 piispa Sipon henkilökohtaisena varajäsenenä SEN:n hallituksessa on toiminut isä Wieslaw Swiech SCJ.

Kokouksen avauspuheessaan piispa Teemu Sippo viittasi siihen, että Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen alkamispäivä 11.10. on sama kuin Vatikaanin II kirkolliskokouksen avajaispäivämäärä 50 vuotta sitten. Vatikaanin II kirkolliskokous ei ollut merkittävä ainoastaan katoliselle kirkolle, vaan sen vaikutus ulottui moniin kirkkoihin ja yhteisöihin ja niiden ulkopuolellekin. Piispa Sippo nosti esiin autuaan paavi Johannes XXIII:n puheen kirkolliskokouksen avajaisissa, koska sen sanat ovat suurelta osin vieläkin ajankohtaisia, ja erityisesti sen ekumeeniset linjaukset ovat mielenkiintoisia.

Lisätietoa syyskokouksesta löytyy Suomen Ekumeenisen Neuvoston kotisivulta www.ekumenia.fi.

KATT