Piispan ilmoitus

Piispan ilmoitus

hiippakunnan vaakuna mvJokin aika sitten Helsingin hiippakunnan valitus Vatican Club -nimistä yökerhoa vastaan hylättiin myös toisessa oikeusasteessa.

Hiippakunta esitti oikeudelle kantanaan, että kyseisen nimen yhdistäminen yökerhotoimintaan loukkaa Pyhää istuinta ja paavia ja sitä kautta kaikkien katolilaisten uskonnollisia tunteita. Tästä syystä se pyysi oikeutta estämään “Vatican”-sanan käytön yökerhon nimessä.

Helsingin hiippakunta kunnioittaa oikeuden tekemiä päätöksiä, mutta pahoittelee niiden perusteluita. Hiippakunta toivoo, että tulevaisuudessa kunnioitus kaikkien uskonnollisten vähemmistöjen, myös katolilaisten, uskonnollisia tunteita kohtaan voisi vahvistua nykytilanteeseen verrattuna sekä instituutioiden että yksittäisten ihmisten tasolla.

Helsingissä, 6.6.2014

+Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa