Piispan joulutervehdys 2018 | Julhälsning | Christmas Greeting

Rakkaat hiippakuntalaiset,

Monet asettelevat jouluvaloja jo kauan ennen joulua. Kukapa haluaisi siitä moittia. Piristäväthän ne joulukuun monin paikoin lumetonta synkkää pimeyttä. Toisaalta jos joulujuhlan vietto koostuisi pelkästään tällaisista ulkonaisista tavoista, se jäisi käsittämättömäksi ja jättäisi sydämen kylmäksi. Jouluun kuuluvat varmasti monet kauniit tavat: lahjat, tervehdykset, yhteinen juhla-ateria. Juhlan ytimessä on kuitenkin jotakin todella syvällistä: Jumalan rakkaus. Hän lahjoittaa Poikansa meille ja tämän maailman armoille. Jumala tahtoo sanoa: ”Rakastan teistä jokaista, niin kuin rakastan tätä pientä Jeesus-lastani, Marian poikaa.”

Tämän joulun salaisuuden eteen asettuminen ja mahdollisuuksien mukaan joulumessuihin osallistuminen avaa meille juhlan syvällisen merkityksen ja herättää sydämessä kiitollisuuden ja ilon.

Toivotan teille kaikille siunattua ja rauhallista joulua!

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa


Kära stiftsbor,

Många sätter upp sina julljus långt före jul. Det ska vi inte kritisera, det sprider ljus i december, som ofta är en snölös och mörk månad. Men om vårt julfirande begränsar sig till sådana yttre seder så blir det meningslöst. Sådant berör inte vårt hjärta på djupet. Det finns många vackra sedvänjor som är kopplade till ljulen: gåvor, julhälsningar och en gemensam festmåltid. Men innerst inne handlar julen om något verkligen djupt: Guds kärlek. Han ger oss och den här världen sin Son. Gud vill säga: ”Jag älskar var och en av er, precis som jag älskar mitt Jesusbarn, Marias lilla pojke.”

Att öppna sig för det mysterium som är julen och i mån av möjlighet delta i julens mässor ger oss tillfälle att på djupet förstå vad det är vi firar. Det väcker tacksamhet och glädje i våra hjärtan.

Jag önskar er alla en välsignad och fridfull jul!

+ Teemu Sippo SCJ
Biskop av Helsingfors


Dear members of this Diocese,

Many people put up their Christmas lights long before Christmas. And who would fault that? In many places, they provide well-needed light in the snowless darkness of December. But if celebrating Christmas only consists of such external actions, it becomes incomprehensible and leaves your heart cold. There are many beautiful customs associated with Christmas: giving gifts, sending greetings and gathering for a common festive meal. But at the heart of this feast, there is something much deeper: God’s love for us. He gives us and this world His Son. God wants to tell us: ’I love each one of you, just as I love this baby Jesus of mine, Mary’s little boy.’

Entering into this mystery of Christmas and, if circumstances allow, taking part in Christmas Mass, shows us the deeper meaning of Christmas and awakens joy and gratitude in our hearts.

I wish you all a Blessed and Peaceful Christmas!

+ Teemu Sippo S.C.I.
Bishop of Helsinki