Piispan tiedote

Piispan tiedote hiippakuntalaisille pappien palkkauksesta, Stella Mariksesta ja hiippakunnan taloudesta.

Hyvät hiippakuntalaiset,

Fides-lehdessä ja hiippakunnan sähköisessä viestinnässä on jo annettu ensikäden tietoa Stella Maris -keskuksesta ja pian myös hiippakunnan pappien palkkauksesta. On paikallaan, että avaan näitä asioita, jotta voitaisiin välttää tarpeettomia huhuja ja väärinkäsityksiä.

Pappien palkkauksesta

Olemme kirkkomme alkuajoista lähtien Suomessa olleet siinä käsityksessä, että papit kutsumustehtävässään eivät saa varsinaista palkkaa. Papeille on meidän päiviimme asti annettu elanto – asunto ja ruoka ja sen lisäksi taskurahaa. Tämän rahan Saksan katoliset papit solidaarisuudesta lahjoittavat omista tuloistaan niille papeille, joilla on heikompi taloudellinen tilanne. Kukaan pappi ei ole valittanut tästä järjestelystä. Eihän pappi yleensä pidä tehtäväänsä ammattina, vaan on hengellisessä työssä, ei ansaitakseen rahaa, vaan antaakseen panoksen evankeliumiin perustuvalle tehtävälle ihmisten hyväksi. Kappalaisista piispoihin, kaikki saavat saman elannon.

Vuonna 2016 tuli kuitenkin muutos tähän tilanteeseen. Valtion työsuojeluviranomainen ja työsuojelutarkastaja aluehallintovirastosta lähetti kutsun työsuojelutarkastuksiin. Tarkastuksia tehtiin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, Pyhän Marian ja Pyhän Joosefin seurakunnissa ja sen lisäksi Katolisessa tiedotuskeskuksessa ja Katekeettisessa keskuksessa, Studium Catholicumissa ja Jyväskylän ursuliinisisarten lastentarhassa.

Työsuojelutarkastaja antoi lausunnon ja raportin, joissa hän totesi, että papisto ja myös urkurit ovat työsuhteessa olevia työntekijöitä. Terminä papeille olisi palvelussuhde, mikä julkisyhteisöissä tarkoittaa työsuhdetta. 1.10.2017 mennessä meidän tulee järjestää palkkaus ja kaikki ne maksut, jotka kuuluvat palkkauksen yhteyteen. Meillä on 24 pappia, joiden on tehtävä hiippakunnan kanssa työsopimus.

Stella Maris

Stella Mariksen taloustilanteen vuoksi keskuksen olemassaolo on ollut jo muutaman vuoden vaakalaudalla. Kerta toisensa jälkeen on yritetty parantaa tilannetta siinä kuitenkaan onnistumatta. Eikä nytkään päätös ole helppo, tehdäänhän siellä edelleen pastoraalista työtä ja paikkaan liittyy monille hienoja muistoja.

Ajatellen taloustilannettamme ei tunnu kuitenkaan olevan vaihtoehtoja. Vaikka on tehty kuluja vähentäviä ratkaisuja, mm. porakaivo maalämpöä varten, Stella Maris tuottaa edelleen vuosittain yli 50 000 euroa tappiota. Lisäksi tulee rakennusten todella huono kunto. Ns. keltainen talo on käyttökiellossa ja päätalossa on home-, asbesti- ja katto-ongelmia. Pelätään jopa katon romahtamista. Kesäkirkon katto vuotaa edelleen lukuisista korjauksista huolimatta. Remontteihin ei ole varaa. Tästä syystä ainoana ratkaisuna on purkaa edellä mainitut rakennukset ja kerätä irtain omaisuus ns. alataloon. Näin ei ainakaan synny enää lisäkuluja rakennuksista. Tonttia ei ole tarkoitus myydä, vaan se jää odottamaan parempia aikoja, jolloin voitaisiin rakentaa jotakin uutta hyvää tilalle.

Rahoitus

Palkkausasioista syntyy vuosittain 0,5 miljoonan euron lisärahantarve (palkka, ennakkopidätykset, sosiaalikulut, terveyskulut, vakuutukset, eläkesäästöt). Lisäksi tulevat hallintokulut. Saksan hyväntekijämme tulevat avuksi ainakin muutamaksi vuodeksi, mutta meidän on itse toimittava siten, että saamme hiippakunnan rahoituksen uuden tilanteen johdosta kuntoon.

Valtion antama tuki pitäisi saada huomattavasti korkeammaksi, avustuksia on saatava enemmän ulkomailta, samoin omista seurakunnista. Tärkeintä olisi hiippakuntalaisten tietoisuus siitä, että olemme kirkkona heidän tuestaan riippuvaisia. Olisi hienoa, jos hiippakuntalaiset maksaisivat 1 % tuloistaan kirkolle vapaaehtoisena jäsenmaksuna. Se auttaisi meitä huomattavasti.

Tässä yhteydessä kiitän kaikkia niitä, jotka tavalla tai toisella avustavat kirkkoaan!

+ Teemu Sippo SCJ

Helsingin piispa