Pohjoismaiden piispainkokouksen kevätistunto

Lehdistötiedote Pohjoismaiden piispainkokouksen kevätistunnosta (Stift Heiligenkreuz, Itävalta, 15.-20. maaliskuuta 2013)

http://nordicbishopsconference.org

Pohjoismaiden piispat päättivät kevätkokouksensa Heiligenkreuzissa Itävallassa 20. maaliskuuta. He nauttivat Wienin lähellä sijaitsevan sisterssiläisluostarin munkkien vieraanvaraisuudesta. Piispat vierailivat kokousohjelmansa ohella myös Itävallan apostolisen nuntiuksen luona, Klosterneuburgin luostarissa sekä Trumaussa sijaitsevassa kansainvälisessä teologisessa instituutissa.

Onnittelu ja kiitos

Kirjeessään paavi Franciscukselle piispat onnittelevat pyhää isää hänen valintansa ja virkaanastumisensa johdosta. He lupaavat, että he ja heidän maidensa uskovat tukevat häntä rukouksillaan. He ilmaisevat myös kiitoksensa paavi Benedictukselle siitä, kuinka hän on johtanut kirkkoa ja kantanut paaviuden raskaan taakan näinä kahdeksana vuotena.

Kirkko ja media

Piispojen syyskuussa Tromssassa Norjassa pidettävän kokouksen pääaiheena on media ja kirkko. Kirkko ei halua kritiikitöntä lehdistöä, mutta se toivoo voivansa ilmaista tehokkaammin oman ajattelunsa ja toimintansa mediassa. Merkittävä osa tiedotusvälineistä on viime aikoina kertonut kirkollisista asioista, esimerkiksi ikään kuin mitään ei olisi tehty menneiden hyväksikäyttötapausten selvittämiseksi ja hyväksikäytön tehokkaaksi estämiseksi nykyään. Piispat kysyvät, onko kyse heidän osaltaan riittämättömästä tiedottamisesta vai median osalta asianmukaisen kohtelun puutteesta. Kokouksessa on mukana asiantuntijoina toimittajia, että piispat voivat ymmärtää aihetta paremmin.

Pappiskoulutus ja teologian opiskelu

Hyväksyttiin säännöt pohjoismaisten seminaarien rehtoreiden kokousta varten. Pappeuteen valmistautuvien nuorten miesten määrä on kasvanut huomattavasti; tällä hetkellä noin 60 saa pappiskoulutusta seminaareissa ja sääntökuntien taloissa työskennelläkseen maissamme. Rehtorit jatkavat yhteistyötä saavuttaakseen korkean akateemisen ja inhimillisen tason opiskelijoilleen. Seminaareja ja piispoja auttaakseen myös katoliset teologit tekevät yhteistyötä ja pyrkivät saamaan kirkon tunnustuksen akateemisille tutkinnoilleen. Monet heistä ovat luterilaisuudesta kääntyneitä ja aikovat laajentaa ja täydentää teologista koulutustaan.

Itäisten riitusten katolilaiset

Paljon itäisiin riituksiin kuuluvia katolilaisia on muuttanut Pohjoismaihin, erityisesti Ruotsiin. Piispat ovat heihin läheisessä yhteydessä ja pyrkivät huolehtimaan heidän tarpeistaan. Kysymyksiä jurisdiktiosta ja siitä, kenelle muodollinen vastuu kuuluu, pohditaan ja käsitellään yhteisymmärryksessä itäisten riitusten katolilaisten itsensä sekä Pyhän istuimen kanssa.