Pohjoismaiden piispainkokouksen kevätistunto

Pohjoismaiden piispainkokouksen raportti kevätistunnosta Turussa 6.-11.3.2009

Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin katolisten piispojen ja asiainhoitajien kevätistunto pidettiin Turussa 6.-11. maaliskuuta 2009. Kokouksen asialistalla oli hallinnollisia, teologisia sekä hengellisiä asioita. Roomalaisen messukirjan ruotsalaisen käännöksen lopullinen hyväksyntä, sunnuntain pyhittäminen ja aikuisten uskonnonopetus olivat tärkeimpiä käsiteltyjä kysymyksiä.

Apostolinen nuntius vietti Turun seurakunnan päämessun sunnuntaina 8.3.

Apostolinen nuntius vietti Turun seurakunnan päämessun sunnuntaina 8.3.

Pohjoismaiden piispainkokouksen kevätistuntoon Turussa osallistuivat osan aikaa myös apostolinen nuntius, arkkipiispa Emil Paul Tscherrig sekä Viron apostolinen administraattori, piispa Philippe Jourdan.

Liturgian kääntäminen mihin tahansa kieleen on hyvin työlästä. Alkukieli on latina, ja siitä tehdyn käännöksen on oltava sekä uskollinen alkukielelle että kansankielisenä kiistämättömän laadukas. Ruotsalaiset kielenkääntäjät ja liturgiset ja muut neuvonantajat ovat tehneet työtä lähes 30 vuotta. Piispat hyväksyivät heidän työnsä laadun yksimielisesti, ja messukirja lähetetään nyt Roomaan liturgia- ja sakramenttijärjestyksen kongregaation lopullista hyväksyntää varten. Islanninkielinen messukirja tulee valmiiksi piispainkokouksen syysistuntoon mennessä, joka pidetään Tallinnassa syyskuussa.

Islannissa toimivan kirkon tilanne oli erityisenä huolenaiheena. Monet katolilaiset siellä ovat vierasmaalaisia eikä vielä voida sanoa, miten taloudellinen taantuma vaikuttaa heidän pysymiseensä maassa. Jotkut ovat jo palanneet takaisin kotimaihinsa, mutta suurimman osan uskotaan silti toivovan tilanteen palaamista normaaliksi. Kirkko Islannissa on kasvanut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana, ja se muodostaa poikkeuksellisen nuoren yhteisön.

Kokouksen lopussa piispat saivat paavi Benedictuksen 10.3. allekirjoittaman kirjeen arkkipiispa Lefebvren ja hänen vihkimiensä neljän piispan ekskommunikaatioiden purkamisesta. Piispat kutsuvat uskovia seuraamaan paavin toivomusta, että ”katsottaisiin uudella toivolla ylösnousemuksen juhlaa kohti”.

Piispainkokous tutustui Turussa mm. Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin.

Piispainkokous tutustui Turussa mm. Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin.

Piispat olivat jo keskustelleet sovinnosta Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnan kanssa Pohjoismaissa. Veljeskunta on vähäpuheinen aktiviteeteistaan ja tuestaan täällä, tosin arvellaan, ettei sen kannattajia ole enempää kuin kourallinen kussakin maassa. Toiveena on, että maltilliset palaisivat laumaan ja kaikkein äärimmäisinä olevat kääntyisivät.

28. maaliskuuta monsignore Berislav Grgic vihitään Tromssan piispa-prelaatiksi. Tätä ennen vain yksi katolinen piispa on vihitty Tromssassa. Ennen reformaatiota Norjan pohjoisosa kuului Nidarosin (Trondheimin) arkkipiispan jurisdiktioon. Se sai ensimmäisen katolisen piispan vuonna 1955. 49-vuotias monsignore Grgic on kokenut ja arvostettu sielunpaimen, joka on palvellut Oslon hiippakunnassa useita vuosia kroaattien kappalaisena ja yleisvikaarina. Hänen vihkimykseensä odotetaan lukuisia piispoja ja pappeja. Tromssan kirkollista aluetta on hoitanut hiippakunnan asiainhoitajana monsignore Torbjörn Olsen siitä lähtien, kun piispa Gerhard Goebel kuoli marraskuussa 2006.

NBK/KATT