Pohjoismaiden piispainkokouksen syysistunto Tromssassa 13.-18.9.2013

PiispainkokousLehdistötiedote Pohjoismaiden piispainkokouksen syysistunnosta Tromssassa, Norjassa, 13.-18. syyskuuta 2013

Pohjoismaiden piispat päättivät syysistuntonsa Norjan Tromssassa 18. syyskuuta. He olivat Pyhän Elisabethin sisarten ja Tromssan katolisen piispan, mons. Berislav Grgicin vieraina. Paavin nuntius, arkkipiispa Henryk Józef Nowacki, oli läsnä koko kokouksen ajan. Piispat nauttivat myös Tromssan maaherran Svein Ludvigsenin tarjoamasta vieraanvaraisuudesta. He tapasivat myös Tromssan luterilaisen piispan, Per Oskar Kjølaasin vaimoineen sekä Tromssan luterilaisen tuomiokirkon kirkkoherran Kjell Y. Riisen.

Piispat ilmaisivat huolensa Syyrian kansan kärsimysten vuoksi ja rukoilivat heidän puolestaan sekä päättivät aloittaa jokavuotisen rukouspäivän maailman vainottujen kristittyjen puolesta. Päiväksi päätettiin 26. joulukuuta, joka on ensimmäisen kristityn marttyyrin, pyhän Stefanoksen juhlapäivä.

Pohjoismaiden katoliset teologit

Viime vuosina on monia oppineita kääntynyt katolisuuteen, ja katolilaiset ovat suorittaneet teologian tohtorin tutkintoja ja muita ylempiä arvosanoja. Monet heistä opettavat yliopistoissa ja akateemisissa instituuteissa, eivätkä ole papiksi vihittyjä tai sääntökuntien jäseniä. Uppsalan tiedekunnat – Newman-instituutti – ja Oslon seurakuntatiedekunta tarjoavat jo monipuolisesti katolisia opintoja. Rohkaistakseen näitä teologeja kokoontumaan yhteen luentoja ja muita akateemisia aktiviteetteja varten piispainkokous tuki heidän ensimmäistä kokoontumistaan Roomassa tämän vuoden keväällä. Teologit toivovat voivansa perustaa Pohjoismaihin Katolisen akatemian yhteistyössä piispainkokouksen kanssa ja he toivovat saavansa sille Katolisen opetuksen kongregaation hyväksynnän. Kongregaatio on ilmaissut kiinnostuksensa ja tukensa hankkeelle, ja lokakuussa piispainkokouksen edustaja tapaa Roomassa kongregaation prefektin.

Saksan katolilaisten Bonifatiuswerk

Pohjoismaiden katoliset hiippakunnat ovat saaneet monia vuosia nauttia Saksan katolilaisten runsaasta moraalisesta, käytännöllisestä ja taloudellisesta tuesta. Piispat toivottivat mielihyvin vieraakseen Tromssaan Bonifatiuswerkin pääsihteerin, mons. Georg Austenin. He keskustelivat Pohjois-Euroopan nopeasti kasvavan kirkon tarpeista ja mahdollisuuksista jatkaa yhteistyötä Saksan katolisen kirkon kanssa. Bonifatiuswerk järjestää jo nuorille katolilaisille mahdollisuuksia tulla joksikin ajaksi työskentelemään maidemme seurakuntiin tai laitoksiin. Mons. Austen toivoo saatavan aikaan Pohjoismaiden nuorille vastaavia tilaisuuksia työskennellä Saksassa.

Katolinen lähetystyö

Paavillisen Uskon levittämisen seuran pääsihteeri – isä Timothy Barret LeHane – kertoi piispoille tämän seuran työstä. Lähetystyö on koko kirkon vastuutehtävä, ja Pohjoismaiden katoliset hiippakunnat pyrkivät auliisti tukemaan paavillisten lähetysseurojen koordinoimaa evankelioimistyötä.

Lisätietoja: www.nordicbishopconference.org