Pohjoismaiden piispojen lausunto Ukrainan tilanteesta

NBK-LOGO_2010

Pohjoismaiden katolinen piispainkokous on kevätistunnossaan antanut lausunnon Ukrainan tilanteesta. Käännös lausunnosta julkaistaan alla kokonaisuudessaan:

—————

Pohjoismaiden katolisen piispainkokouksen
(Conferentia Episcopalis Scandiae) lausunto tilanteesta Ukrainassa

annettu Lundissa Ruotsissa,
Pohjoismaiden piispainkokouksen täysistunnossa,
maaliskuun 25. päivänä 2014

Viime viikkoina ja kuukausina me Pohjoismaiden katoliset piispat olemme seuranneet kasvavan huolen vallassa kehitystä Ukrainassa ja sen lähialueilla.

Tämän päivän maailmassa, varsinkin siellä, missä demokraattinen järjestys ja hallinto on toteutunut ja sitä seurataan, ei ole olemassa moraalista argumenttia väkivallan ja aggressiivisten keinojen käytölle oikeudenmukaisuuden ja kansalaisoikeuksien suojelemiseksi. Aggressiivisuus, voima ja väkivalta eivät koskaan tuota oikeudenmukaisia ratkaisuja ongelmiin, jotka jakavat kansoja ja kansakuntia. Olisi aina etsittävä rauhanomaisia ratkaisuja neuvottelemalla ja vuoropuhelulla sekä sellaisten toimenpiteiden avulla, jotka käytännössä tuovat ihmisiä yhteen lisäten ymmärrystä, solidaarisuutta ja sovintoa.

Siksi me kehotamme hartaasti kaikkia osapuolia kunnioittamaan täydellisesti Ukrainan riippumattomuutta ja vetäytymään kaikista suunnitelmista käyttää sotilaallista voimaa.

Samalla kehotamme hartaasti jokaista pidättäytymään uhkailusta ja toimista uskonnollisia tai kansallisia vähemmistöjä vastaan. Ihmiskunnan historia osoittaa, ettei sellainen toiminta tuo koskaan pysyvää rauhaa.

Me toivomme, että Jeesus Kristus, rauhan Ruhtinas, Neitsyt Marian esirukousten kautta, turvaisi rauhan Ukrainassa ja koko maailmassa, niin että ihmiset voisivat tuntea olevansa turvassa ja yhteiskuntia voitaisiin kehittää jatkuvasti kaikien ihmisten yhteiseksi hyväksi.

+ Anders Arborelius OCD, Tukholman piispa ja Pohjoismaiden piispainkokouksen puheenjohtaja
+ Czeslaw Kozon, Kööpenhaminan piispa
+ Bernt Eidsvig Can.Reg., Oslon piispa ja Trondheimin apostolinen administraattori
+ Peter Bürcher, Reykjavikin piispa
+ Teemu Sippo SCJ, Helsingin piispa
+ Berislav Grgic, Tromssan piispa-prelaatti
+ Gerhard Schweizer SSCC, Oslon emerituspiispa