Pyhä isä: “inhimillinen ekologia” on ensisijaisen tärkeää

”Ympäristön hyväksi tehtävän työn on korostettava ihmisyyden tärkeyttä”

Paavi Benedictus XVI:n mielestä “luomakunnan huokaukset” johtuvat osaksi ihmisen ylpeydestä, mutta ympäristön hyväksi tehtävän työn on korostettava “inhimillistä ekologiaa”.

Paavi sanoi näin viestissään Brasilian piispoille tukiessaan heidän paastonajan kampanjaansa. Tänä vuonna kampanjan kohteena on veljeys ja elämä maapallolla.

Helmikuun 16. päivänä annettu viesti oli osoitettu Brasilian piispainkokouksen puheenjohtajalle, Marianan arkkipiispalle Gerardo Lyrio Rochalle. Viestissä sanotaan, että ensimmäinen askel oikean suhteen luomiseksi maailman kanssa on tunnustaa oma tilanteemme luotuina olentoina.

“Ihminen ei ole Jumala, mutta hän on Jumalan kuva”, pyhä isä sanoi, “siksi hänen tulee yrittää olla herkempi havaitsemaan Jumalan läsnäolo ympärillään: kaikissa luoduissa ja erityisesti ihmisessä, jossa tietyllä tavalla on läsnä Jumalan epifania (ilmestyminen).

Paavi sanoi, että ihmisen kunnioitus luotuja olentoja kohtaan riippuu “elämän täydestä ymmärtämisestä”, muutoin ihminen tulee johdatetuksi “itsensä ja ympäristönsä halveksimiseen”.

“Sen tähden ensimmäisenä ekologiana on puolustettava “inhimillistä ekologiaa”, paavi Benedictus XVI sanoi. “Se tarkoittaa, että ilman ihmiselämän selkeää puolustamista sikiämisestä luonnolliseen kuolemaan saakka ja ilman miehen ja naisen avioliittoon perustuvan perheen todellista puolustamista, ilman yhteiskunnan ulkopuolelle tai siinä syrjään joutuneiden puolustamista, ilman kaikkensa menettäneiden ja luonnon katastrofien uhrien muistamista ei koskaan voida puhua aidosta ympäristön puolustamisesta.”

Paavi lopetti muistuttamalla, että ihmisen velvollisuus pitää huolta ympäristöstään on “velvollisuus joka on lähtöisin sen tietämisestä, että Jumala uskoi luomakuntansa ihmisen hoidettavaksi, ei siksi että ihminen voisi harjoittaa sitä kohtaan mielivaltaa vaan siksi että ihminen säilyttäisi ja hoitaisi sitä samalla lailla, kuin poika pitää huolta isältään saamastaan perinnöstä”.

KATT/VIS/RV