Pyhä istuin kiitti YK:n päätöstä hyväksyä Palestiina tarkkailijavaltioksi

YK:n yleiskokous hyväksyi 29. marraskuuta 2012 enemmistöpäätöksellä Palestiinan YK:n tarkkailijavaltioksi. Pyhä istuin julkaisi tämän johdosta tiedotteen, jossa se suhtautuu päätökseen myönteisesti. Samalla Pyhä istuin kuitenkin kehottaa palestiinalaisia ja israelilaisia jatkamaan neuvotteluja ja kansainvälistä yhteisöä tukemaan pyrkimystä ”kestävään rauhaan”.

Pyhän istuimen mukaan Palestiinan hyväksyminen YK:n tarkkailijavaltioksi on tärkeä päätös, joka on nähtävä osana lopulliseen ratkaisuun pyrkiviä ponnistuksia. Tällä se viittaa YK:n vuonna 1947 antamaan suositukseen kahdesta valtiosta.

15. toukokuuta 2009 paavi Benedictus XVI ilmaisi Pyhän maan pyhiinvaelluksensa päätteeksi toiveen: ei enää taistelua, terrorismia eikä sotaa, vaan väkivallan kehä on murrettava. On yleismaailmallisesti tunnustettava, että Israelin valtiolla on olemassaolon oikeus ja oikeus rauhaan ja turvallisuuteen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Samoin on tunnustettava, että Palestiinan kansalla on oikeus itsenäiseen kotimaahan, arvokkaaseen elämään ja vapaaseen matkustamiseen. Kahden valtion ratkaisusta olisi tultava todellisuutta unelman sijasta.

Pyhä istuin toteaa, että nyt tehty päätös ei vielä ole riittävä ratkaisu alueen ongelmiin, jotka voidaan ratkaista vain sitoutumalla rauhan ja pysyvyyden rakentamiseen oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen sekä israelilaisten että palestiinalaisten oikeutettuja toiveita. Siksi Pyhä istuin on useita kertoja kehottanut näiden kahden kansan johtajia aloittamaan neuvottelut uudelleen. Rauha edellyttää rohkeita päätöksiä.

KATT/VIS