Pyhän Henrikin seurasta tuli yhdistys

Pyhän Henrikin yhdistus on antanut seuraavanlaisen tiedotteen vuosikokouksestaan:

Vuosikokouksessamme 11.3.2009 päätimme tästedes käyttää nimeä Pyhän Henrikin yhdistys Pyhän Henrikin Seuran asemesta.

Lauantaina 21.2. 2009 järjestämiemme karnevaalien nettotulo oli 1261 euroa, joka siirrettiin heti seurakunnan tilille ikkunaremonttia varten. Kiitämme kaikkia karnevaaleihin osallistuneita!

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus: Marja-Leena Rautakorpi (pj.), Marko Pitkäniemi (varapj.), Luz Arlegui, Tuula Luoma, Tarja Wartiainen, Solveig Winter. Varajäsen: Sofia Ikonen. Rahastonhoitaja: Pertti Ylinen, tilintarkastajat: Aisla Hentola ja Rita Kaira, varatilintarkastaja: Seppo Pylkkänen. Moderaattorina jatkaa monsignore Marino Trevisini.