Pyhän Ursula Ledochowskan kuolemasta 70 vuotta

Pyhän Ursula Ledóchowskan kuolemasta tuli 29. toukokuuta kuluneeksi 70 vuotta. Vuosipäivän kunniaksi Puolan tasavallan senaatti antoi 5. maaliskuuta lausunnon, jossa se ilmaisi tunnustuksensa tälle pyhimykselle,  hänen elämälleen ja työlleen  Jumalan, isänmaan ja ihmisyyden puolesta.

Sitaatti lausunnosta:

”Hänen kokonaisvaltainen omistautumisensa Euroopan kartalta poistetun Puolan puolustamiselle, hänen maailmalle hajaantuneille puolalaisille tarjoamansa apu, ja myös hänen työnsä nuoren sukupolven kasvattamiseksi perustamalla kouluja ja sisäoppilaitoksia, jotka ovat mallina nykyihmisille. Toiminnassaan häntä ohjasi periaate: ’Politiikkani on rakkaus.’

Pyhäksijulistamisessa Roomassa vuonna 2003 paavi lausui sanat, jotka ovat meille kutsuna: ”Kaikki voimme oppia häneltä rakentamaan Kristuksen kanssa inhimillisempää maailmaa – maailmaa, jossa yhä täydellisemmin toteutuvat sellaiset arvot kuin oikeudenmukaisuus, vapaus, solidaarisuus, rauha.”

Julia Ledóchowska syntyi 17.4.1865 Loosdorfissa Itävallassa. Ledóchowskin perhe muutti 1883 Puolaan ja asettui asumaan lähelle Krakovaa Lipnica Murowanaan. Vuonna 1886 Julia meni Krakovaan ursuliinisisarten luostariin, jossa hän sai nimekseen Ursula. Vuonna 1889 hän antoi luostarilupaukset. Runsaan kymmenen vuoden ajan hän työskenteli opettajana ja kasvattajana maalaten samanaikaisesti uskonnollisaiheisia tauluja. Äiti Ursula perusti Puolaan ensimmäisen ylioppilasasuntolan ja organisoi opiskelijoiden uskonnonopetuksen siten, että hän järjesti kursseja etevien teologien avulla. Vuonna 1907 äiti Ursula siirtyi Pietariin, jonne hänet oli kutsuttu johtamaan katolisen kirkon ylläpitä-mää lukiota ja tyttöjen sisäoppilaitosta. Vuonna 1909 äiti Ursula laajensi apostolisen ja kasvatuksellisen toimintansa Suomeen. Suomenlahden rannalle lähelle Terijokea  perustettiin lukiolaisia varten lomanviettopaikka. Äiti Ursula antoi paikalle nimeksi Merentähti. Hän muutti 1911 kokonaan Merentähteen, koska Venäjän viranomaiset eivät enää antaneet hänen Itävallan kansalaisena toimia Pietarissa. Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä hänet karkotettiin koko Venäjän alueelta, jolloin hän siirtyi Ruotsiin. Siellä hän perustii Djursholmiin vieraitten kielten instituutin niitä nuoria varten, jotka sodan takia eivät voineet opiskella ulkomailla. Äiti Ursula pyrki siirtämään yhä kasvavan luostariyhteisönsä jäseniin sen sisäisen rakkauden voiman, joka auttoi häntä näkemään ympäristönsä tarpeet. Vuonna 1917 äiti Ursula perusti Aalborgiin Tanskaan lastenkodin puolalaisille orpolapsille. Samassa kaupungissa sisaret ylläpitivät myös koulua, jossa opetettiin kieliä ja kotitaloutta.

Sodan ja Puolan uudelleenitsenäistymisen jälkeen äiti Ursulalla oli edessään uusi tehtävä: toimia isänmaan jälleenrakenta-misen hyväksi. Ensimmäinen sisarten ja lasten ryhmä saapui Puolaan elokuussa 1920 ja asettui Pniewyyn, lähelle Poznania. Pniewyn talosta tuli uuden sisarkunnan pääluostari. Pyhä Istuin vahvisti uuden sääntö-kunnan viralliseksi nimeksi Kuolemantuskassa olevan Jeesuksen pyhän sydämen ursuliinisisaret. Sittemmin sääntökunta on perustanut yhä uusia toimipisteitä: kouluja, sisäoppilaitoksia, lastenkoteja. Äiti Ursula kuoli Roomassa 29.5.1939. Paavi Johannes Paavali II julisti äiti Ursulan autuaaksi 20.6.1983 ja pyhäksi 18.5.2003.

Ursuliinisisaret

Toukokuun 29. päivänä vietettiin Pyhän Henrikin katedraalissa pyhän Ursulan muistoksi juhlamessua, jossa rukoiltiin kaikkien niiden puolesta, jotka kuluneena vuonna ovat pyytäneet hänen esirukouksiaan.