Pyydä lapsellesi oman uskonnon opetusta!

Koulut ovat velvollisia järjestämään oppilailleen oman uskonnon opetusta silloin, kun koulupiirissä on vähintään kolme uskontokunnan edustajaa, jotka pyytävät opetusta. Koulupiiri (tai oppilaaksiottoalue) on suurin piirtein sama kuin kunta.

Kun siis esimerkiksi Helsingissä on vähintään kolme katolista koululaista (joiden vanhemmat pyytävät katolista uskonnon opetusta), ovat kaikki Helsingin kaupungin koulut velvoitettuja lain mukaan järjestämään katolista oman uskonnon opetusta oppilaille, jotka sitä pyytävät.

Opetus voidaan järjestää joko omassa, nk. lähikoulussa, tai kohtuullisen matkan päässä sijaitsevassa toisessa koulussa, jonne lähialueen katoliset oppilaat tulevat yhteisopetukseen.

Koulun velvollisuudet:
• järjestää opetus joko omalla tai lähialueen toisella koululla (pyydettäessä!)
• etsiä lähin opetuspaikka sekä kurssille opettaja
• tarjota matkakortti tai kuljetus toiseen kouluun, tarvittaessa
• varmistaa matkan turvallisuus, esimerkiksi lähettämällä aikuinen avustaja alakoululaisen mukaan
• varmistaa, että opetus vastaa Katolisen oman uskonnon Opetussuunnitelmaa (OPS)

Perheen velvollisuudet:
• pyytää katolista oman uskonnon opetusta.

Lisätietoa aiheesta: opetus.katolinen.fi.

Opetusosasto