Rakkaus on konkreettista

Missionaries of CharityPaavi Franciscus kävi Rakkauden lähetyssisarten, vapaaehtoistyöntekijöiden ja heidän auttamiensa köyhien luona 21. toukokuuta 2013, jolloin heidän työnsä Vatikaanissa täytti 25 vuotta. Rakkauden lähetyssisarten pitämä soppakeittiö ja naisten asuntola ”Dono di Maria” eli ”Marian lahja” sijaitsee Vatikaanin muurien sisäpuolella lähellä Uskonopin kongregaation rakennusta ja Paavali VI:n audienssisalia. ”Marian lahja” tarjoaa päivittäin aterian noin 60 hengelle ja yösijan 25 naiselle. Se perustettiin autuaan paavi Johannes Paavali II:n aloitteesta. Hän antoi talon autuaalle äiti Teresa Kalkuttalaiselle 21. toukokuuta 1988. Johannes Paavali II vieraili keskuksessa kahdeksan kertaa, ja siellä kävi myös paavi Benedictus XVI. Paavi Franciscus totesi, että tämä Vatikaanin ja Italian rajalla sijaitseva keskus on ”voimakas muistutus kaikille meille, kirkolle ja Rooman kaupungille siitä, että meidän on yhä enemmän oltava perhe, koti, joka on valmis vastaanottamaan, osoittamaan huomiota ja edistämään veljeyttä.”

Paavi muistutti, että rakkaus on vastavuoroista ja konkreettista. Sisarten talo antaa sekä aineellista että hengellistä apua köyhille, joita Roomaan tulee kaikkialta maailmasta, mutta apu ei ole yksisuuntaista. Myös köyhät ovat lahja tälle talolle ja kirkolle, he ”lahjoittavat” mahdollisuuden palvella. He osoittavat, että Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen ei ole jotakin abstraktia, vaan syvästi konkreettista: ”nähdä jokaisessa ihmisessä Herran kasvot ja palvella häntä konkreettisesti. Rakkaat veljet ja sisaret, te olette Jeesuksen kasvot.” Paavin mukaan meidän on opittava uudelleen ymmärtämään mitä lahja, antaminen odottamatta vastapalvelusta ja solidaarisuus merkitsevät. ”Rajoittamaton kapitalismi on opettanut meille voiton logiikkaa hinnalla millä hyvänsä, antamista saadaksemme, hyväksikäyttöä ihmisistä välittämättä…ja seuraukset näkyvät nykyisessä kriisissä!”

Paavi kiitti Rakkauden lähetyssisaria, -veljiä ja vapaaehtoistyöntekijöitä: ”Te teette näkyväksi kirkon rakkauden köyhiä kohtaan. Jokapäiväisellä palveluksellanne olette Jumalan käsi, joka ravitsee kaiken, mikä elää (vrt. Ps. 145:16). Kuinka monta kertaa näinä vuosina olettekaan laupiaan samarialaisen lailla kumartuneet apua tarvitsevan puoleen, katsoneet häntä silmiin, ojentaneet hänelle kätenne ja nostaneet hänet ylös! Kuinka monta suuta olette ruokkineet kärsivällisinä ja omistautuen! Kuinka monia haavoja, erityisesti hengellisiä haavoja, olettekaan sitoneet!”

KATT/VIS/CNS